Một số xã của các huyện Long Mỹ, Vị Thủy và TP Vị Thanh bắt đầu nhiễm mặn

Ngày 17-2, Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang cho biết: do khô hạn kéo dài, mực nước ở các kênh rạch thấp hơn mọi năm nên hiện một số xã của các huyện Long Mỹ, Vị Thủy và TP Vị Thanh đã bắt đầu nhiễm mặn với độ mặn phổ biến đo được ở các kênh từ 0,5 - 0,6‰.

Riêng các kênh của xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ có độ mặn cao nhất là 2,8‰.

Đ.Tuyển

Các tin, bài viết khác