Năm 2020, Đà Nẵng sẽ có 1,5 triệu dân

Đó là con số mà Tiến sĩ Lê Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (thuộc Bộ Kế hoạch - Đầu tư) vừa đưa ra trong dự thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”.

Theo quy hoạch tổng thể, từ nay đến 2015, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh phát triển các dịch vụ kỹ thuật, phát huy các thế mạnh về vận tải, đào tạo, y tế, bưu chính viễn thông, khoa học công nghệ, tài chính, ngân hàng... khẳng định và nâng cao vai trò, vị trí liên kết của thành phố đối với các tỉnh duyên hải miền Trung…

Sau năm 2015, sẽ đẩy mạnh dịch vụ chất lượng cao, tiếp cận và phát triển thương mại điện tử, phát triển du lịch gắn với môi trường sinh thái, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Nguyễn Hùng

Các tin, bài viết khác