Năm 2021: Mặt trận sẽ giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ

SGGPO
Năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì giám sát 5 nội dung, trong đó có giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII.

Ngày 21-12, Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa IX đã diễn ra tại Hà Nội.

Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Năm 2021: Mặt trận sẽ giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ ảnh 1 Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Mặt trận đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ khó khăn, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân, góp phần tích cực để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Những thành tựu chung của đất nước trong năm 2020 có sự đóng góp chung của Mặt trận.

Năm 2020, Mặt trận đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trước những việc đột xuất, khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực, quyết tâm, đổi mới hình thức tổ chức phù hợp với thực tiễn. Mặt trận cũng đã chủ động tham gia vào quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ V.

Cùng với đó, thông qua chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" đã vận động được nguồn lực đáng kể để ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ quét, sạt lở đất gây ra...

Theo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, năm 2020, Mặt trận đã tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; vận động nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Tính đến ngày 30-10-2020, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền vận động ở Trung ương và địa phương qua kênh Ủy ban MTTQ Việt Nam được trên 2.263 tỷ đồng. Mặt trận cũng đã giám sát phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Qua rà soát, giám sát trên phạm vi cả nước, MTTQ Việt Nam đã kịp thời nắm bắt được thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, những sai phạm, dấu hiệu trục lợi chính sách, việc triển khai có nơi còn chậm, hoặc có một số điểm nội dung chưa phù hợp... để kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp trực tiếp với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo, giải quyết, xử lý và điều chỉnh văn bản hướng dẫn. Kết quả đó góp phần kịp thời vào việc giải ngân trên phạm vi toàn quốc đợt 1 cơ bản thuận lợi, chính xác đối với trên 12.900 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho trên 12,4 triệu người dân, gần 21.000 hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, tính đến ngày 8-12-2020, MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 5.120 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp vận động được 734,21 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trên 4.385 tỷ đồng.

Cùng với các cuộc vận động, Mặt trận cũng đã thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh…

Năm 2021: Mặt trận sẽ giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ ảnh 2 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đại biểu

Tuy vậy, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác Mặt trận như hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam ở một số nơi chưa theo kịp tình hình, có lúc, có nơi còn thiếu chủ động trong tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền để đề ra các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho công tác. Công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh và thực hiện phong trào đoàn kết sáng tạo chưa có nhiều giải pháp mới và hiệu quả. Chất lượng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận chưa đồng đều ở các cấp, nhất là ở cấp cơ sở, một số nơi chưa tổ chức phản biện xã hội. Công tác nắm tình hình nhân dân của Mặt trận có nơi, có thời điểm chưa kịp thời…

Mặt trận cũng đề ra trọng tâm công tác năm 2021, đó là vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

Tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân; chú trọng các hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị…

Đáng chú ý, theo kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì giám sát 5 nội dung: công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII; giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm; giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế; giám sát các văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 19: Tìm giải pháp để TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 19: Tìm giải pháp để TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá nhiệm vụ năm 2023 sẽ rất nặng nề, đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành. Đó là cần những giải pháp sáng tạo hơn, năng động và chủ động quyết liệt hơn để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển TPHCM.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận 1: Chú trọng xây dựng đạo đức công vụ

Theo Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu, các địa phương, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng đạo đức công vụ; sát dân, gần dân và kịp thời đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân là nhiệm vụ hàng đầu. 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nỗi lo người trẻ lệch chuẩn - Bài 3: Định hình bộ lọc cá nhân

Khi các thuật toán trên mạng xã hội vẫn dựa vào lượt thích, lượt xem để đưa nội dung “on top” trong hàng triệu nội dung mà các nền tảng này tiếp nhận mỗi ngày, việc đẩy lùi những thông tin tiêu cực phụ thuộc vào bộ lọc cá nhân mỗi người dùng.

Xây dựng Đảng

Kỷ luật Đảng phải nghiêm minh, kịp thời

Điểm lại một số thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thời gian qua, có thể nhận thấy không ít vụ việc có một điểm chung là các tổ chức Đảng và cá nhân bị xử lý kỷ luật có khuyết điểm kéo dài, không kịp thời khắc phục, sửa chữa, hoặc chậm được phát hiện, xử lý. 

Việt Nam và Thế giới

Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Sáng 2-12, Văn phòng phía Nam thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác đối ngoại nhân dân cho các tổ chức thành viên khu vực phía Nam năm 2022.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Báo Công lý có tân Tổng Biên tập

Theo quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ông Trần Đức Vinh (sinh năm 1977, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Bộ Tư pháp) giữ chức Tổng Biên tập Báo Công lý.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP