Năm 2023: Quốc hội giám sát tối cao nguồn lực chống dịch Covid-19

Chiều 6-6, Quốc hội đã thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.
Quốc hội chiều 6-6: ẢNH: QUANG PHÚC
Quốc hội chiều 6-6: ẢNH: QUANG PHÚC

Theo đó, Quốc hội quyết định, năm 2023 sẽ giám sát tối cao 2 chuyên đề gồm:

Một là, việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Hai là, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Còn 2 chuyên đề khác, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát, gồm: Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.

Năm 2023: Quốc hội giám sát tối cao nguồn lực chống dịch Covid-19 ảnh 1 Các đại biểu Quốc hội đoàn TPHCM bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, chiều 6-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Như vậy, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Tại kỳ họp thứ 6, ngoài xem xét các báo cáo của Chính phủ về (tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2022; tình hình thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2022; tình hình thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025), Quốc hội sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Năm 2023: Quốc hội giám sát tối cao nguồn lực chống dịch Covid-19 ảnh 2 Kết quả biểu quyết về chương trình giám sát  2023 của Quốc hội. ẢNH: QUANG PHÚC

Cùng với đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Quốc hội yêu cầu tiếp tục đổi mới, giám sát đúng và trúng, chỉ rõ địa điểm, quy rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình giám sát, cần tăng cường đi sâu làm rõ vấn đề, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; sử dụng thông tin từ cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra trong quá trình tiến hành giám sát. Nghị quyết về giám sát, chất vấn cần gọn, rõ, có các tiêu chí định lượng, mốc thời gian, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và giao nhiệm vụ cho các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kiến nghị sau giám sát.

Tin cùng chuyên mục