Nâng cao chất lượng các hệ lớp bồi dưỡng chính trị

Ngày 18-6, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng các hệ lớp bồi dưỡng ở Học viện”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng các hệ lớp bồi dưỡng ở Học viện Chính trị khu vực IV; phân tích thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng thời gian qua; đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các hệ lớp bồi dưỡng ở Học viện Chính trị khu vực IV trong bối cảnh mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học đã nhận được 41 bài viết của các tác giả đến từ Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân Vận, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị các tỉnh thành vùng Tây Nam Bộ, Học viện Cán bộ TPHCM và Học viện Chính trị khu vực IV…

TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cho biết, từ các tham luận, ý kiến thảo luận, trao đổi, các đóng góp, đề xuất, kiến nghị của đại biểu tham dự, ban tổ chức sẽ chắt lọc để xây dựng báo cáo kiến nghị gửi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền địa phương vùng Tây Nam Bộ,... nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng các hệ lớp bồi dưỡng trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chung và Học viện Chính trị khu vực IV nói riêng.

Tin cùng chuyên mục