Nâng cao chất lượng cán bộ đoàn qua Ngày hội “3 nắm - 3 biết - 3 làm”

Ngày 29-10, tại Cục Thuế TPHCM, Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức Ngày hội “3 nắm - 3 biết - 3 làm” năm 2022 và tuyên dương “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu” của năm. 
Tuyên dương “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu” năm 2022

Đây là những hoạt động thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố năm 2022 chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”; thiết thực chào mừng thành công và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM nhiệm kỳ 2022 – 2027. Qua đó, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, công tác xây dựng đoàn, nhất là tại các chi đoàn cơ sở, chi đoàn bộ phận trực thuộc. 

Nâng cao chất lượng cán bộ đoàn qua Ngày hội “3 nắm - 3 biết - 3 làm” ảnh 2 Một hoạt động trong Ngày hội “3 nắm - 3 biết - 3 làm”

Ngày hội “3 nắm - 3 biết - 3 làm” gồm các hoạt động “Cán bộ Đoàn ham học hỏi” với những nội dung thi kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Điều lệ Đoàn, nghiệp vụ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Đại hội đại biểu Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ IV; các công trình, di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của thành phố…

Dịp này, nhằm ghi nhận, tuyên dương các chi đoàn tiêu biểu trong triển khai thực hiện “3 nắm, 3 biết, 3 làm” tại cơ quan, đơn vị, trên cơ sở hồ sơ đề xuất của các cơ sở Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối tuyên dương 45 chi đoàn bộ phận trực thuộc các Đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu” năm 2022.

Tin cùng chuyên mục