Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, năm 2015, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, cho vay vốn.

Điều bà con phấn khởi nhất là tỉnh đã hoàn tất chương trình hỗ trợ cung cấp điện cho 16.780 hộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2 và đang triển khai giai đoạn 3 với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Dự án này khi hoàn thành sẽ có thêm 8.578 hộ, trong đó có 4.000 hộ Khmer có điện sử dụng.

TRUNG HIẾU

Các tin, bài viết khác