Nâng cao nghiệp vụ cho trọng tài viên

SGGP
Hội Trọng tài thương mại TPHCM (HCCAA) cho biết, trong cuộc khảo sát gần đây với một số trung tâm trọng tài trên địa bàn TPHCM, nhiều ý kiến cho rằng nên tăng cường mở lớp huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ cho các trọng tài viên, bởi đây là xu hướng tất yếu trong thời kỳ hội nhập. 

Các trọng tài viên, chuyên gia tham dự một buổi hội thảo chuyên ngành

Các trọng tài viên, chuyên gia tham dự một buổi hội thảo chuyên ngành

Theo LS Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HCCAA, việc nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật cho trọng tài thương mại chính là mục tiêu chung của HCCAA. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trọng tài thương mại đến năm 2020 tại TPHCM”.

Trong thời gian tới, HCCAA sẽ tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp TPHCM và các cơ quan chuyên trách để tổ chức các buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức cho doanh nghiệp, người dân cũng như các trọng tài viên về hoạt động của trọng tài thương mại. 

Riêng Sở Tư pháp TPHCM đã có kế hoạch tăng cường phối hợp tuyên truyền về trọng tài thương mại đến các cơ quan chuyên trách. Qua đó, tăng cường nhu cầu sử dụng dịch vụ trọng tài trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại. Đồng thời, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ trọng tài viên…

Nội dung phối hợp tuyên truyền bao gồm: cung cấp các thông tin liên quan về vai trò, tính hiệu quả của trọng tài trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại; quảng bá về các tổ chức trọng tài thương mại; chính sách thu hút đội ngũ trọng tài viên quốc tế và chuyên gia trong nước tham gia giải quyết tranh chấp trọng tài; cung cấp kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, kinh nghiệm, kỹ năng tham gia đàm phán, ký kết các hợp đồng thương mại quốc tế và cách thức giải quyết các tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế… 

QUÂN TRINH

Các tin, bài viết khác