Nâng cao trách nhiệm sử dụng mạng xã hội

“Sử dụng mạng xã hội và trang cá nhân đúng đắn, chuẩn mực, cần phân biệt và chọn lọc những thông tin được đưa ra là chính xác, phù hợp với mình và không vi phạm pháp luật” là một trong những nội dung được nêu tại Chỉ thị về sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên vừa được Quận ủy quận 10 ban hành.

Trong chỉ thị cũng yêu cầu cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên chủ động và thường xuyên tham gia phân tích, bình luận, chia sẻ các bài viết về những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những mô hình, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân trong xã hội. Cách bình phẩm, nhấn “like” (yêu thích) cần thể hiện quan điểm, chính kiến xây dựng cộng đồng xã hội tốt đẹp, xây dựng Đảng, chính quyền, vun đắp tình yêu Tổ quốc, quê hương, giữ gìn truyền thống bản sắc dân tộc; khơi dậy và hướng con người tới giá trị cao đẹp. 

Chỉ thị cũng yêu cầu không sử dụng mạng xã hội để khai thác, chia sẻ, tuyên truyền thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện một chiều làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tập thể thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời không tham gia cổ súy, quảng bá cái xấu, cái sai, bất chấp hậu quả và tai hại của nó đối với đạo đức xã hội, đối với sự phát triển của đất nước; không thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân.

Tin cùng chuyên mục