Nghệ An tiếp tục hợp tác với VNPT để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số

Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2014 - 2020, mới đây, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) và UBND tỉnh Nghệ An đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, Nghệ An sẽ đầu tư từng bước xây dựng hoàn chỉnh chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số dưới sự trợ giúp của VNPT.

5 năm hợp tác thành công

Ngày 13-9-2014, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT đã ký bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về viễn thông và CNTT, giai đoạn 2014 - 2020. Hai bên thông nhất hợp tác trên 5 phương diện gồm: Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng viễn thông và CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng CNTT; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực viễn thông - CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp CNTT.

Ngay sau lễ ký kết hợp tác, với vai trò là đối tác chiến lược, VNPT đã tập trung đầu tư nguồn lực cả về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, CNTT cho tỉnh Nghệ An.

Tính đến thời điểm này, VNPT đã xây dựng gần như hoàn thiện hạ tầng viễn thông và CNTT tại Nghệ An với mạng thông tin di động; mạng truy nhập băng rộng và hạ tầng kỹ thuật; mạng truyền tải trục; máy chủ ảo và đường truyền kết nối… Tất cả đã sẵn sàng cung cấp các dịch vụ để triển khai Chính quyền điện tử. VNPT cũng đã hợp tác với UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành về việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Du lịch và cải cách hành chính. Đồng thời, VNPT đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice; Hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT-iGate; Trục kết nối liên thông văn bản nội tỉnh và Giải pháp nền tảng kết nối chia sẻ; Hệ thống báo cáo thông minh VSR (LRIS)… tại phần lớn cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, VNPT cũng tập trung xây dựng các đề án về đô thị thông minh cho tỉnh Nghệ An với các hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC); Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC); Cổng thông tin điện tử ePortal; Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến…

Nghệ An tiếp tục hợp tác với VNPT để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ảnh 1 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2020 - 2025 giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT

Đánh giá về kết quả hợp tác giai đoạn 2014 - 2020 giữa hai bên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, 5 nội dung cơ bản hợp tác đã đạt được nhiều kết quả tích cực, dù có nhiều mức độ khác nhau. Những kết quả này đã đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trên cơ sở kết quả đạt được, Nghệ An rất mong muốn chương trình hợp tác viễn thông, CNTT với Tập đoàn VNPT sẽ được tiếp tục triển khai sâu rộng, hiện đại hơn.

Vì mục tiêu phát triển chung

Chỉ ra những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng, mặc dù gặp nhiều thách thức, nhưng tỉnh sẽ kiên định thực hiện, phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực miền Bắc và đến 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Để thực hiện được mục tiêu này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An xác định sẽ có 3 khâu đột phá. Và 1 trong 3 đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hiệu quả để thu hút đầu tư. Muốn vậy, phải ứng dụng CNTT, đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền điện tử. Để thực hiện được mục tiêu này, việc thỏa thuận hợp tác chiến lược viễn thông - CNTT giữa UBND tỉnh Nghệ An và VNPT là hết sức cần thiết.

Theo đó, VNPT sẽ tư vấn cho chính quyền Nghệ An phát triển theo chiến lược chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Bên cạnh đó, VNPT sẽ triển khai cho chính quyền Nghệ An các sản phẩm CNTT theo mô hình chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số góp phần đưa tỉnh Nghệ An trở thành đơn vị đi đầu về ứng dụng CNTT.

Nếu như các hợp tác trước đây giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT chủ yếu tập trung vào triển khai phát triển hạ tầng viễn thông - CNTT cho tỉnh, thì thỏa thuận hợp tác lần này sẽ mở rộng thêm trên nhiều lĩnh vực mới.

UBND tỉnh Nghệ An và VNPT đã thống nhất hợp tác trên 6 nội dung gồm: Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông - CNTT và phát triển đô thị thông minh; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Hợp tác trong lĩnh vực tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNTT và phát triển nguồn nhân lực viễn thông - CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp CNTT và hợp tác xây dựng nông nghiệp thông minh.

Phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 -2025, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long cho rằng, nội dung hợp tác vừa được 2 bên ký kết đã đặt được những viên gạch đầu tiên trong công cuộc xây dựng chính quyền số của Nghệ An. VNPT sẽ đồng hành với tỉnh Nghệ An không chỉ trong xây dựng chính quyền số, mà còn trong xây dựng kinh tế số, xã hội số, lựa chọn những ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh để phát triển và nâng cao sức cạnh tranh; đồng hành với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế số. Mục tiêu hợp tác nhằm phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp. “Tập đoàn VNPT sẽ tiếp tục huy động đội ngũ cán bộ, chuyên gia tốt nhất, bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã thống nhất để đảm bảo hợp tác giữa hai bên, cũng như vận hành hệ thống IOC một cách an toàn, hiệu quả, thiết thực”, ông Phạm Đức Long khẳng định.

Nghệ An tiếp tục hợp tác với VNPT để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ảnh 2 Lãnh đạo tỉnh Nghệ an và Tập đoàn VNPT nhấn nút khai trương IOC Nghệ An

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo VNPT đã nhấn nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Nghệ An. Xây dựng IOC thực chất là xây dựng một kho dữ liệu số, là nguồn tài nguyên vô tận, cung cấp đầy đủ thông tin, phân tích xu hướng cũng như hỗ trợ tích cực cho Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đưa ra các quyết sách điều hành hiệu quả, đẩy nhanh các cải cách thủ tục hành chính, cũng như đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Đây là một công trình có ý nghĩa rất thiết thực mà VNPT được đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đọc nhiều nhất