Nghĩa của chữ trên lư hương

Chữ triện trên lư hương.

Hỏi: Tôi có đến một bảo tàng và được xem một cái lư hương xưa, trên đó có khắc bốn chữ Hán và một dấu triện (xin gửi kèm theo các bức ảnh có liên quan). Có người giải thích bốn chữ ấy có nghĩa là “Đấng quân vương tự mình mang vạn mối thương, lo”. Giải thích như vậy có đúng không và dấu triện ấy là chữ gì?

Nguyễn Quang Trung (Q3, TPHCM)

An chi: Bốn chữ Hán này là  đọc theo âm Hán Việt (từ phải sang trái) là: THÁNH CUNG VẠN TUẾ.
Chữ thánh ở đây dùng để chỉ vua, như trong thánh chỉ (lệnh vua), thánh thể (thân mình của nhà vua) và trong một số cấu trúc dùng để chỉ vua, gọi vua như: thánh chúa, thánh đế, thánh thượng, v.v... Cung là thân thể và thánh cung là thân thể nhà vua. Đây thực chất là một lối nói hoa mỹ để chỉ chính nhà vua. Vậy Thánh cung vạn tuế, có nghĩa là Đức Vua muôn tuổi. Như vậy, bốn chữ trên chẳng có liên quan gì đến ý nghĩa: “Đấng quân vương tự mình mang vạn mối thương, lo”.

Còn chữ triện mà ông hỏi là chữ THỌ, có nghĩa là sống lâu.


 

Các tin, bài viết khác