Nghiêm cấm cắt xén chương trình lớp 12 để ôn tập thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Để thực hiện các mục tiêu đó, Sở GD-ĐT chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập năm học 2018-2019 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, theo từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe của học sinh. 
Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT, hiệu trưởng các trường phổ thông nhiều cấp học, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và hiệu trưởng các trường có phân hiệu giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP về việc hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 12 và ôn thi THPT quốc gia năm 2019.
Nghiêm cấm cắt xén chương trình lớp 12 để ôn tập thi tốt nghiệp THPT quốc gia ảnh 1 Học sinh chuẩn bị vào phòng thi tại một hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018
Theo đó, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức tốt hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Cụ thể, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất luợng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh, hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học, nghiêm cấm việc cắt xén chương trình, thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra theo quy định của Bộ GD-ĐT, thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cả năm học đảm bảo tính trung thực, khách quan, thực hiện tốt việc quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu chung của ngành giáo dục toàn thành phố.

Để thực hiện các mục tiêu đó, Sở GD-ĐT chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập năm học 2018-2019 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, theo từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe của học sinh. Các đơn vị lưu ý tổ chức ôn tập cho những đối tượng học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp và có nguyện vọng tham gia kỳ thi THPT quốc gia, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Nội dung ôn tập kỳ thi THPT quốc gia 2019 bao gồm nội dung chương trình giáo dục THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Tin cùng chuyên mục