Nghiên cứu mô hình tự quản buôn, làng ở Tây Nguyên

Ngày 27-9, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên do đồng chí Lữ Ngọc Cư - Ủy viên chuyên trách - làm tổ trưởng, đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum về việc triển khai nghiên cứu mô hình các thiết chế tự quản buôn, làng vùng Tây Nguyên. Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, Kon Tum hiện có trên 53% dân số là người dân tộc thiểu số với trên 30 dân tộc. Thực hiện Chỉ thị số 02 của UBND tỉnh, tổ an ninh nhân dân đã được thành lập theo cụm dân cư, cứ 15 - 20 hộ lập thành 1 tổ; đến nay đã lập được 3.940 tổ an ninh nhân dân (tổ tự quản).

Toàn tỉnh hiện có 810/847 thôn, làng, tổ dân phố đã xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước (đạt 95,6%), góp phần tích cực vào việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng cộng đồng khu dân cư đoàn kết, phát triển. Tỉnh cũng đã thành lập 831 tổ hòa giải, mỗi tổ có từ 6 - 8 thành viên; 524 tổ dân vận thôn trong tổng số 847 thôn, tổ dân phố. Những năm qua, mỗi năm bình quân có 800 vụ mâu thuẫn ở khu dân cư và đã hòa giải thành công 70% - 75% số vụ việc ngay từ cơ sở.

LƯƠNG KHẾ

Các tin, bài viết khác