Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn

Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn

Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 1
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 2
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 3
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 4
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 5
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 6
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 7
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 8
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 9
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 10
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 11
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 12
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 13
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 14
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 15
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 16
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 17
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 18
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 19
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 20
Người dân ĐBSCL oằn mình chống chọi với hạn mặn ảnh 21

TÍN HUY - CAO PHONG - TẤN THÁI - Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác