Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác đã tiêm vaccine có cần xét nghiệm, cách ly?

Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác đã tiêm vaccine có cần xét nghiệm, cách ly?

Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác đã tiêm vaccine có cần xét nghiệm, cách ly? ảnh 1
Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác đã tiêm vaccine có cần xét nghiệm, cách ly? ảnh 2
Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác đã tiêm vaccine có cần xét nghiệm, cách ly? ảnh 3
Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác đã tiêm vaccine có cần xét nghiệm, cách ly? ảnh 4
Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác đã tiêm vaccine có cần xét nghiệm, cách ly? ảnh 5
Người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác đã tiêm vaccine có cần xét nghiệm, cách ly? ảnh 6

Trình bày: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác