Người Việt Nam chúng ta hiện nay có bao nhiêu họ?

Hỏi: Người Việt Nam chúng ta hiện nay có bao nhiêu họ? Riêng người Kinh có bao nhiêu họ?
Phạm Thị Đào (TPHCM)

Trong cuốn Họ và tên người Việt Nam (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1992), chúng tôi thống kê được 769 họ, trong đó người Kinh có 164 họ. Trong bản in lần thứ hai (2002), số họ của người Việt tăng lên 931 họ, trong đó có 165 họ của người Kinh. Trong bản in lần thứ ba (đầu năm 2005), chúng tôi thống kê được 1020 họ, trong đó số họ của người Kinh là 165.

Sau khi sách in xong, chúng tôi tìm được thêm 3 họ của người Việt. Như vậy, số họ của người Việt mà chúng tôi tìm được là 1023 họ.

PGS.TS Lê Trung Hoa

Các tin, bài viết khác