Nguồn vốn ngân sách chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng đã phát huy được nguồn lực trong xã hội

SGGPO
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá nguồn vốn ngân sách dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong vốn đầu tư toàn xã hội nhưng đã phát huy được nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển nhiều lĩnh vực.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Phiên họp giải trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Phiên họp giải trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 24-8, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND TPHCM về kết quả thực hiện pháp luật đầu tư công trên địa bàn TPHCM.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì phiên họp.

Nhiều dự án chuyển tiếp

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, việc lập, thẩm định, phê duyệt, giao, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 đã được UBND TPHCM thực hiện đúng Luật Đầu tư công và các Nghị định, hướng dẫn có liên quan; đúng nguyên tắc, định hướng đã được HĐND TPHCM thông qua. Từ khi Luật Đầu tư công 2014 có hiệu lực, TPHCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 1.949 dự án với tổng vốn đầu tư ngân sách TPHCM là hơn 302 ngàn tỷ đồng.

Nguồn vốn ngân sách chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng đã phát huy được nguồn lực trong xã hội  ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Phiên họp giải trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua rà soát, ở giai đoạn 2016-2020, số dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 là 521 dự án được bố trí tổng số vốn hơn 24 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,5% tổng số vốn trung hạn 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách thành phố. Trong đó 324 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 – 2020. 

Số dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 – 2020 là 1.278 dự án được bố trí tổng số vốn hơn 57 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38,3% tổng số vốn trung hạn 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách thành phố, trong đó 456 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 – 2020.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, số dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020 là 1.191 dự án (không bao gồm các dự án thực hiện theo hình thức PPP và ODA) được bố trí tổng số vốn hơn 67 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48% tổng số vốn trung hạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách thành phố (142.557 tỷ đồng), trong đó đến nay 298 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

“Số dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước còn rất nhiều cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án mới của giai đoạn 2021-2015”, đồng chí Phan Văn Mãi nói.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, UBND TPHCM đã trình HĐND TPHCM quyết định chủ trương đầu tư 13 dự án nhóm A.

Nguồn vốn ngân sách chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng đã phát huy được nguồn lực trong xã hội  ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Phiên họp giải trình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Vốn đầu tư công phát huy hiệu quả

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá thành phố đã bố trí kế hoạch theo đúng Luật Đầu tư công và các Nghị định, hướng dẫn có liên quan; phù hợp đúng nguyên tắc, định hướng đã được HĐND TPHCM thông qua. Các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố đều đảm bảo về mặt chủ trương đầu tư, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng và có đầy đủ các thủ tục theo quy định.

“Nguồn vốn ngân sách dù chiếm tỉ trọng nhỏ trong vốn đầu tư toàn xã hội nhưng đã phát huy được nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển các lĩnh vực. Trong đó, có đầu tư hoàn thiện các nút giao thông giúp giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và cải thiện tình hình giao thông; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trong lĩnh vực y tế; triển khai nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, giải pháp có tính đột phá để đổi mới ngành giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến mục tiêu hội nhập…”, đồng chí Phan Văn Mãi nhận định.

Bên cạnh các mặt đạt được, Chủ tịch UBND TPHCM cũng nêu một số tồn tại, hạn chế như vẫn còn một số chủ đầu tư chậm báo cáo, chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư định kỳ. Một số chủ đầu tư tổ chức thực hiện công tác lập dự án còn chậm so với thời gian quy định; người có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án nhưng không căn cứ vào kết quả giám sát, đánh giá quá trình chuẩn bị đầu tư dự án. Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu vượt định mức quy định đã được phát hiện và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Qua quá trình theo dõi, kiểm tra, UBND TPHCM xác định một số nguyên nhân chính chính ảnh hưởng đến dự án như công tác bồi thường giải tỏa mặt bằng còn chậm, thiếu sự phối hợp của các bên liên quan; Một số chủ đầu tư quản lý nhiều dự án nhưng thiếu nhân sự, chưa cập nhật kịp thời các quy định về quản lý đầu tư xây dựng dẫn đến công tác quản lý điều hành còn tồn tại hạn chế. Bên cạnh đó, năng lực và công tác quản lý điều hành dự án của chủ đầu tư vẫn còn hạn chế, thiếu chủ động trong việc xử lý các vi phạm của nhà thầu…

Nguồn vốn ngân sách chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng đã phát huy được nguồn lực trong xã hội  ảnh 3 Quang cảnh phiên họp giải trình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nâng cao chất lượng đầu tư công

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND TPHCM đề ra một số giải pháp chính để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đầu tư công trong thời gian tới. Theo đó, UBND TPHCM xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Tổ chức hiệu quả các hội nghị giao ban để rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công định kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công định kỳ hàng tháng, lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của đơn vị đảm bảo các dự án triển khai đúng thời gian thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Linh hoạt trong công tác điều hành kế hoạch vốn, kịp thời tham mưu điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hấp thụ vốn tốt, bổ sung vốn cho các dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định và đủ điều kiện để bố trí vốn.

Thường xuyên rà soát, kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các quận, huyện, thành phố không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các dự án có thu hồi đất. 

Bên cạnh đó, chủ động cân đối các nguồn vốn từ đầu năm, các nguồn vốn được bổ sung hàng năm đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để khuyến khích, kêu gọi đầu tư xã hội hóa vào các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, phục vụ đời sống an sinh xã hội của thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công….

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hệ thống ngân hàng của Việt Nam đang đóng vai trò rất lớn trong quá trình chuyển đổi xanh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tín dụng xanh cho phát triển bền vững

Nguồn vốn tài trợ cho các dự án phát triển bền vững từ các định chế tài chính, các quỹ và các nhà đầu tư quốc tế nước ngoài hiện khá lớn. Nếu tận dụng được nguồn vốn này, doanh nghiệp Việt vừa giải được bài toán thiếu vốn vừa có cơ hội phát triển bền vững.

Ngân hàng - Chứng khoán

BIDV ra mắt nền tảng số SMEasy hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 8-12, dự án Nền tảng số SMEasy được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) triển khai từ năm 2021 đã chính thức đưa vào vận hành. Sự kiện đã đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực thực hiện cam kết đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của ngân hàng.

Thị trường

Địa ốc

Những yếu tố cốt lõi nâng tầm giá trị bất động sản

Hiện nay, TPHCM có hơn 100 dự án đang giậm chân tại chỗ vì các thủ tục pháp lý vẫn còn nhiều vướng mắc. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm một dự án minh bạch về pháp lý, số lượng căn hộ giới hạn cùng hệ tiện ích mang phong cách nghỉ dưỡng tại trung tâm thành phố được ví như “đãi cát tìm vàng”.

Nông nghiệp

Đầu tư

Phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài

Mộc Bài là khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) trên bộ lớn nhất cả nước, nằm trên trục đường xuyên Á nối với Vương quốc Campuchia, các nước ASEAN và là tuyến hành lang phía Nam quan trọng của tiểu vùng Mê Công, kết nối TPHCM - Phnom Penh - Bangkok nên có độ mở giao thương lớn. Do đó, Mộc Bài có thể trở thành điểm trung chuyển quan trọng kết nối chuỗi sản xuất - giao thương giữa vùng Đông Nam bộ với hạt nhân là TPHCM với các nước ASEAN, là một cực tăng trưởng trong khu tam giác với Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành.

Du lịch

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Thông tin kinh tế