Nguy cơ mới từ các dòng sông băng

Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) báo động các dòng sông băng trên toàn cầu tan chảy quá nhanh đang gây nhiều nguy cơ nghiêm trọng mới đối với nhân loại.

Kết quả nghiên cứu do UNEP và các trung tâm nghiên cứu khoa học phối hợp thực hiện cho thấy hầu hết các dòng sông băng có tầm quan trọng sống còn đối với các vùng đất khô hạn có thể sẽ biến mất trong những thập kỷ tới.

Cộng đồng dân cư ở khu vực dãy núi Himalaya đang đứng trước một tương lai đầy khó khăn và không thể dự báo được khi các dòng sông băng ở vùng núi này cạn dần.

Các dòng sông băng bao phủ nhiều khu vực ở Chile và Argentina đang có tốc độ tan chảy nhanh nhất, tiếp đến là ở khu vực Alaska, vùng Tây Bắc nước Mỹ và Tây Nam Canada, vùng núi của châu Á, Nam cực và dãy núi Andes. Các hồ mới được hình thành khi các dòng sông băng tan chảy cũng trở thành tai họa đối với cộng đồng dân cư sống ở các vùng đất thấp với lũ lụt bất ngờ và biến đổi môi trường.  

P.NAM

Các tin, bài viết khác