Nhà máy bia Sài Gòn - Quảng Ngãi cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên

Chiều 28-8, Nhà máy bia Sài Gòn - Quảng Ngãi cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên. Nhà máy bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được xây dựng vào năm 2009 tại Khu công nghiệp Quảng Phú - Quảng Ngãi với công suất 100 triệu lít/năm, kinh phí đầu tư 1.500 tỷ đồng. Nhà máy thu hút hơn 130 lao động, dự kiến mỗi năm nhà máy đóng góp vào ngân sách của tỉnh này hơn 400 tỷ đồng.

A.VINH

Các tin, bài viết khác