Nha Trang: Xuất khẩu 3.000 con cá khoang cổ đỏ

Cá khoang cổ đỏ

(12G).- 3.000 con cá khoang cổ đỏ (Amphiprion frenatus)  được gây giống và nuôi tại Viện Hải dương học Nha Trang đã được xuất  sang Pháp. Đây là kết quả của đề tài :“Cơ sở sinh thái và sinh học nhằm phục vụ cho việc sinh sản nhân tạo cá khoang cổ Amphiprion ở vùng biển Khánh Hòa” nhằm gây giống lại cá cảnh quý hiếm này bằng phưong  pháp nhân tạo.

Theo chương trình nghiên cứu, từ năm 2002 đến nay đã gây được 6.000 con cá khoang cổ đỏ, ngoài 3.000 con được xuất sang Pháp, số còn lại được thả  tại biển Hòn Mun nhằm tái tạo lại giống cá cảnh quý hiếm này. Hiện giá thị trường Việt Nam, mỗi con cá khoang cổ đỏ là 40.000đ, thị trường thế giới là 12-15 USD.

Khuê Việt Trường

Các tin, bài viết khác