Nhân rộng mô hình “Đi chợ bằng giỏ nhựa”

(SGGPO).- Ngày 6-7, Bà Nguyễn Thị Pho-Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Thăng Bình, Quảng Nam, cho biết Hội Phụ nữ vừa phát động mô hình “đi chợ bằng giỏ nhựa” ra 4 xã ven biển, nhân rộng mô hình đến 10/22 xã, thị trấn.

4 xã ven biển thực hiện mô hình “Đi chợ bằng giỏ nhựa”là xã Bình Minh, Bình Dương, Bình Hải, Bình An. Chương trình sẽ phát miễn phí các giỏ nhựa cho các chị em phụ nữ các xã trên địa bàn, mỗi xã phát khoảng 150 chiếc giỏ, kinh phí trên 3 triệu/xã.

Tập huấn phát giỏ nhựa cho các chị em phụ nữ

Hội Phụ nữ vận động người dân tham gia sử dụng giỏ nhựa, thực hiện tiêu chí môi trường, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Tại xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, trong đợt tập huấn cuối tháng 6, đã có 100 hội viên Hội phụ nữ tham gia, đồng thời, trao tặng 100 giỏ nhưa, phát động phong trào “đi chợ bằng giỏ nhựa”. Đến đầu tháng 7, đã có 10 xã/22 xã, thị trấn thực hiện phong trào này với tổng số giỏ nhựa được phát là 1.585 giỏ.

Dự kiến đến cuối năm 2016, mô hình trên nhân rộng ra toàn huyện Thăng Bình.


PHÚ NHIÊU

Các tin, bài viết khác