Nhật Bản tăng cường phòng vệ trên không gian mạng

Theo Japan Times, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tăng số lượng nhân viên phụ trách ứng phó với các cuộc tấn công mạng lên 20.000 người vào năm 2027, gấp khoảng 5 lần so với mức hiện tại. 

Tháng 3 năm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thành lập Lực lượng phòng vệ trên không gian mạng, với tổng số nhân viên chuyên trách là 890 người. Lực lượng này có nhiệm vụ chủ yếu là đối phó với các cuộc tấn công trên không gian mạng, đồng thời quản lý, vận hành hệ thống thông tin phòng vệ - mạng lưới thông tin làm việc chung của Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Dự kiến đến năm 2027, số lượng cán bộ thuộc lực lượng này sẽ tăng lên 4.000 người.

Để có thể đảm bảo số lượng nhân lực tăng thêm, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang có kế hoạch thành lập Phòng đào tạo an ninh mạng tại Trường Thông tin thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất trong năm 2023. Hiện tại Chính phủ Nhật Bản đang xem xét sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia và dự kiến công bố trong tháng này.

Tin cùng chuyên mục