Nhiệt độ cao, lượng mưa hụt 5% – 30%

(SGGP). – Ngày 21-11, Trung tâm dự báo Khí tượng – Thủy văn cho biết, do không khí lạnh hoạt động yếu nên nền nhiệt độ trong 2 tháng qua đều cao hơn nhiều so với giá trị trung bình nhiều năm (TBNN) 1 - 1,50C. Đặc biệt, nền nhiệt độ trung bình tháng 10 tại Hà Nội là 27,40C, cao hơn TBNN 2,80C – là mức cao lịch sử trong 80 năm qua tại Hà Nội. Trong 20 ngày đầu tháng 11, nền nhiệt độ đang ở mức rất cao tại một số địa phương, có khả năng sẽ đạt mức cao lịch sử.

Tổng lượng mưa từ tháng 5 đến tháng 10 ở các nơi trên toàn quốc phổ biến hụt TBNN từ 5% đến 30%. Cụ thể: vùng Tây Bắc và Nam bộ hụt 5% – 10%, vùng núi phía Bắc, Đông Bắc và vùng đồng bằng Bắc bộ hụt 10% - 20%, Trung bộ hụt 10% – 30%, riêng ở Tây Nguyên lượng mưa vượt TBNN khoảng 5% – 20%. Tổng lượng mưa tháng 10 và 20 ngày đầu tháng 11 đều thiếu hụt nhiều so với TBNN.

Vẫn theo Trung tâm dự báo KT – TV Trung ương, nền nhiệt độ trong các tháng tới vẫn có khả năng cao hơn so với TBNN. Tổng lượng mưa trong các tháng tới có khả năng ở mức thấp hơn so với TBNN, ít có khả năng xảy ra mưa trái vụ. Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, cực Nam Trung bộ và Nam bộ có khả năng xảy ra khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng và xâm nhập mặn sâu vào các tháng 2 đến tháng 4-2007.

L.V.

Các tin, bài viết khác