Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 6-2022

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 6-2022

Từ tháng 6-2022, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Cấp hộ chiếu phổ thông online trên toàn quốc; Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác lĩnh vực tổ chức cán bộ; Tăng thời gian học thực hành lái xe  trên đường giao thông; hạn cuối giảm lệ phí làm CCCD...
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 6-2022 ảnh 1
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 6-2022 ảnh 2
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 6-2022 ảnh 3
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 6-2022 ảnh 4
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 6-2022 ảnh 5
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 6-2022 ảnh 6
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 6-2022 ảnh 7
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 6-2022 ảnh 8