Những đối tượng cần thận trọng khi tiêm vaccine Covid-19

Những đối tượng cần thận trọng khi tiêm vaccine Covid-19

Ngày 10-8-2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3802/QĐ-BYT về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.
Những đối tượng cần thận trọng khi tiêm vaccine Covid-19 ảnh 1