Phát biểu đề dẫn của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tại Hội thảo khoa học " Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập"

Ngày 17 tháng 3 năm 2015

Cách đây tròn 40 năm, Nhân dân ta và các lực lượng vũ trang cách mạng đồng loạt thực hiện Tổng tiến công và nổi dậy mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng mùa Xuân, giải phóng Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ của con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính chất thời đại sâu sắc” (1).

Sau bốn thập kỷ, nhận định đó vẫn mang tính thời sự, được khẳng định sâu sắc hơn bởi những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta lãnh đạo. Nhân dân ta đồng lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tự giác, bền bỉ thực hiện, từng bước hoàn thành Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Còn non, còn nước, còn người, / Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!” (2).

Đất nước độc lập, tự do, thống nhất, Nhân dân được ấm no, hạnh phúc trong 40 năm qua là thành quả của hơn một thế kỷ đấu tranh kiên cường, hy sinh quên mình của cả một dân tộc bất khuất, anh hùng, của 30 năm trường kỳ kháng chiến chống xâm lược; của 40 năm dốc lòng, hết sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Chúng ta thành kính tri ân các bậc tiền hiền, tiên liệt; ghi tâm, khắc cốt công lao trời biển của Bác Hồ muôn vàn kính yêu và của Đảng ta; mãi mãi biết ơn sâu sắc sự cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước, của các bậc lão thành cách mạng, sự hy sinh vô bờ bến của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, lớp lớp cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã xả thân vì độc lập, chủ quyền, vì sự trường tồn của dân tộc, vì sự sống và hạnh phúc của Nhân dân, trong đó có thành phố thân yêu này; “Cả nước vì Sài Gòn, Sài Gòn vì cả nước quyết hy sinh… / Máu hồng tỏa hương chính khí, / Nhân kiệt làm nên địa linh… / Những anh liệt như ngàn sao tỏa sáng, / Đời đời sau chiếu mãi giữa tim người” (3).

Hôm nay, trong niềm tự hào, vinh dự và trách nhiệm của Thành phố được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thành phố anh hùng, chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường đã đi qua để vững bước vươn tới; đúc kết thực tiễn, làm rõ hơn cơ sở của mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố bằng tinh thần khoa học, cách mạng là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, để tiếp tục tiến lên trong giai đoạn đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên tinh thần đó, nhân dịp kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại của dân tộc: 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9; năm tiến hành đại hội đảng các cấp, Đại hội X Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội XII của Đảng ta,… Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học  “Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập”. Thay mặt Lãnh đạo thành phố, tôi nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động;  các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Thủ đô Hà Nội, các Tỉnh; các đồng chí đại biểu; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhân sĩ, trí thức; các vị đại biểu đồng bào dân tộc, tôn giáo và các bạn tham dự Hội thảo quan trọng này; xin gửi đến các đồng chí, các vị đại biểu và các bạn sự trân trọng, lời biết ơn chân thành và tình cảm quý mến nhất.

Thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu,

Sài Gòn - Chợ Lớn -  Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm đô thị lớn ở miền Nam, một địa bàn chiến lược quan trọng của Nam bộ - là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam; cùng chung một dòng chảy lịch sử của đất nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng, trong kháng chiến, trong xây dựng, bảo vệ và phát triển của chặng đường 40 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, của Quốc hội, Chính phủ, sự ủng hộ hết lòng và hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và sự giúp đỡ, liên kết, hợp tác của Thủ đô Hà Nội, của các địa phương, của Nhân dân cả nước. Trong phạm vi yêu cầu, mục tiêu và nội dung cuộc Hội thảo này, tôi xin nêu một số ý để  chúng ta cùng trao đổi:

Thứ nhất, kế thừa trung thành, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang để xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, nâng cao phúc lợi của Nhân dân

Điểm chung nhất giữa các thời kỳ lịch sử nối tiếp nhau là sự vận động, phát triển không ngừng; đó là một quá trình không phải lúc nào cũng bằng phẳng, mà quanh co, khúc khuỷu, đầy chông gai, thác ghềnh. Song nhìn dọc theo 30 năm lịch sử, từ năm 1945 đến năm 1975 thì không ai có thể phủ nhận được rằng, dân tộc Việt Nam đã làm cho lịch sử sang trang, viết nên sử vàng chói lọi bằng những thắng lợi vĩ đại.

Đảng bộ và Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh tự hào vì đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng với những dấu ấn rạng rỡ, hào hùng; với những chiến công vang dội của một địa bàn chiến lược trọng điểm, nơi đầu sóng, ngọn gió, “đi trước, về sau”, nơi hội tụ và lan tỏa “cùng cả nước, vì cả nước”; lập nên truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo; xứng đáng với danh hiệu của Nam bộ “Thành đồng Tổ quốc” và huân danh “Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố anh hùng” do Bác Hồ, Đảng, Nhà nước phong tặng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã và đang phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang đó vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển  thành phố.

Thứ hai, bám sát thực tiễn, từ thực tiễn thành phố đã góp phần tích cực hình thành đường lối đổi mới

Bốn mươi năm qua là một thời kỳ lịch sử của đất nước đầy cam go, thử thách, vì đó “… là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẽ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân” (4).

Vừa mới gượng dậy sau chiến tranh, chúng ta buộc phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh biên giới, trong bối cảnh bị bao vây, cấm vận; quá trình ổn định, khôi phục, xây dựng và bảo vệ thành phố luôn đối mặt với địch họa, thiên tai dồn dập, kinh tế kiệt quệ, nạn đói đe dọa và rất nhiều vấn đề phức tạp từ hậu quả quá nặng nề của chiến tranh để lại.

Mười năm đầu sau giải phóng quả thật gian nan, thử thách rất khắc nghiệt đối với thành phố. Làm sao để đáp ứng yêu cầu “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố mạnh về mọi mặt, một thành phố xã hội chủ nghĩa có cơ cấu công nông nghiệp hiện đại, có văn hóa, khoa học tiên tiến, một thành phố văn minh hiện đại có tầm cỡ ở Đông Nam châu Á” (5). Vấn đề ấy được trả lời bằng bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng bộ, bằng bản chất cách mạng và sức mạnh to lớn của Nhân dân nên đã có những bước đột phá, tháo gỡ vướng mắc, đấu tranh và từng bước chiến thắng những trở lực của cơ chế cũ, làm sáng tỏ dần đường đi và cách làm mới, tư duy mới, góp phần tích cực vào việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Với thành quả này, chúng ta càng thấm thía với lời nhắn nhủ của Đồng chí Nguyễn Văn Linh: Cái mới không dễ được chấp nhận. Còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để bằng thực tế với cung cách làm ăn có hiệu quả mới có thể thuyết phục nhằm thay đổi dần được cách nghĩ, cách điều hành theo lề lối cũ. Với truyền thống năng động, sáng tạo, không chịu bó tay trước khó khăn, trói buộc của cơ chế không phù hợp, thành phố thực hiện nhiều mô hình thí điểm tháo gỡ sản xuất, có cơ chế “tự sản, tự tiêu” cho doanh nghiệp quốc doanh. Từ thực tiễn thành phố đã góp phần quan trọng vào nội dung đường lối đổi mới của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng.

Thứ ba, quán triệt và nỗ lực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tạo ra hiệu quả từ thực tiễn, góp phần bổ sung, phát triển đường lối đổi mới

Bảy năm sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, vào tháng 9 năm 1982, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 01 về phát triển thành phố Hồ Chí Minh; tổng kết thực hiện Nghị quyết rất quan trọng này, khi công cuộc đổi mới ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, vào những năm đầu của thế kỷ 21, tháng 11 năm 2002 Bộ Chính trị ra Nghị quyết 20 và đến tháng 8 năm 2012 Bộ Chính trị tiếp tục ra Nghị quyết 16 xác định phương hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Từ những định hướng chiến lược hết sức quan trọng này, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố với sự nỗ lực không ngừng, kiên trì, quyết tâm thực hiện đã mang lại những thành tựu và cả những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dẫu không tránh khỏi những khó khăn, thách thức, thậm chí có những va vấp trên từng bước đi lên, nhưng đến nay “Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước” (6). Những thành tựu đó góp phần khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta 30 năm qua là đúng đắn; đánh dấu sự trưởng thành trong năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và quản lý, điều hành của chính quyền thành phố, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn của các giai đoạn sau.

“Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước … vị trí, vai trò của thành phố đối với vùng và cả nước ngày càng được khẳng định, đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.” (7). Và hiện nay đang nỗ lực phấn đấu xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước.

Những thành tựu nổi bật trong 30 năm đổi mới với yêu cầu “đi trước và về đích trước” là:

 - Kinh tế giữ mức tăng trưởng cao liên tục nhiều năm, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng, quy mô được mở rộng, chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế thành phố chiếm tỉ trọng ngày càng cao, đến nay chiếm hơn 21% GDP và có tốc độ tăng trưởng từ 1,6 đến 1,7 lần tốc độ tăng GDP của cả nước, đóng góp 30% ngân sách quốc gia. Đảng bộ thành phố quán triệt đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bám sát thực tiễn, luôn tìm tòi, sáng tạo, mạnh dạn thể nghiệm cơ chế, chính sách mới để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, phát triển các loại thị trường, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh các nguồn lực xã hội cho phát triển.

- Sớm nhận thức vị trí, yêu cầu, nội dung của quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị, thực hiện nhiều chính sách thu hút các nguồn lực xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; không gian đô thị mở rộng, phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, văn hóa - xã hội, cải thiện dân sinh; chỉnh trang đô thị, làm cho hệ thống hạ tầng, diện mạo đô thị ở nhiều khu vực thay đổi rõ rệt, góp phần nâng chất lượng sống Nhân dân.

- Đời sống Nhân dân được cải thiện, GDP bình quân đầu người hiện đạt trên 5.100 đô-la Mỹ. Đến nay, số hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm chỉ còn 1,35%, số hộ cận nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm chỉ còn 2,78%. Trên cơ sở thấu hiểu bản chất cách mạng, lòng yêu nước, nhân ái của Nhân dân, Đảng bộ thành phố đã phát động các phong trào, thi đua yêu nước, gắn phát triển kinh tế với văn hóa, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa của Nhân dân, xây dựng con người; phát huy sức dân để chăm lo cho dân đạt kết quả thiết thực, đậm chất nhân văn, nghĩa tình của con người thành phố, thể hiện sinh động bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

- Thành phố giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt nâng cao thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân. Từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển, không để xảy ra điểm nóng, tình huống mất ổn định. Đây là một trong những kinh nghiệm quý; vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của quá trình đổi mới.

- Thành phố tích cực thực hành dân chủ, thực hiện sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, vận động Nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội.

Tuy nhiên, với vị trí, vai trò và tiềm năng của thành phố, cũng như so với sự phát triển của các nước trong khu vực, thì vẫn còn nhiều điều trăn trở, trước những khó khăn, hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, quản lý, điều hành. Đó là năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; vấn đề quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị; tình trạng ngập nước; ùn tắc giao thông; tai nạn giao thông; chất lượng nguồn nhân lực; quá tải ở một số bệnh viện; an toàn vệ sinh thực phẩm; thủ tục hành chính,... Trong đó có những vấn đề đang gây bức xúc trong Nhân dân. Thành ủy nghiêm túc nhận rõ những điều này, đề ra những giải pháp khả thi, ra sức khắc phục, để xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững; kinh tế phát triển đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, hội nhập sâu rộng mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục đổi mới đúng định hướng, đặc biệt là giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thứ tư, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị

Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo Nhân dân ta hăng hái đấu tranh từ thắng lợi này đến thắng lợi khác,… Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân” (8). Thành ủy luôn nhận thức rằng sự nghiệp cách mạng của thành phố chỉ tiếp tục tiến lên khi biết dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng bộ, để củng cố hệ thống chính trị. Đó cũng là vấn đề tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là giai đoạn hiện nay, thời kỳ phát triển và hội nhập.

Trải qua các thời kỳ và giai đoạn cách mạng, Đảng bộ thành phố luôn ý thức sâu sắc vấn đề cốt tử này; nhờ vậy, lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, thách thức luôn quán triệt, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo đường lối, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, nên được Nhân dân đồng tình thực hiện. Trong đó, điều cơ bản là tuyệt đại bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên đã luôn biết đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết.  Vì vậy đã giữ vững và củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, luôn được chú trọng, kiên trì thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội, bồi đắp sự gắn bó máu thịt giữa Đảng bộ thành phố với Nhân dân.

Mặc dù còn có những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm; nhưng Đảng bộ thành phố đã biết lắng nghe, tự chấn chỉnh, khắc phục nên được Nhân dân luôn ủng hộ, giữ vững vai trò lãnh đạo. Đảng bộ thành phố, trước hết là Thành ủy và các cấp ủy Đảng thành tâm cảm ơn sự độ lượng của Nhân dân về những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phải thường xuyên tự soi rọi lại mình, phấn đấu khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm; kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đạt kết quả rõ rệt; ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đề cao sự trung thực, tinh thần trách nhiệm; gắn bó máu thịt với Nhân dân; đặt lợi ích của Nhân dân lên trên, lên trước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Làm được như vậy chính là thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh”. 

Thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu,

Bốn mươi năm, theo nhịp bước thời gian, trải qua nhiều thử thách, cam go, thành công và vấp váp, luôn cầu thị, nỗ lực khắc phục hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để tiến lên; phải chăng những nội dung sau là kinh nghiệm cần được rút ra:

Trước hết, luôn quán triệt, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng từng thời kỳ; đồng thời luôn bám sát thực tiễn, nhận định sát đúng tình hình, kiên định “chân lý là khách quan và cụ thể”, nỗ lực thực hiện, tìm trong thực tiễn lời giải cho những vấn đề đặt ra; không ngừng đổi mới tư duy, tích cực góp phần hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bằng việc thực hiện hoặc đề xuất thí điểm cách làm mới, mô hình mới.

Thứ hai là, hết lòng, hết sức chăm lo đời sống Nhân dân; gắn bó máu thịt với Nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tin dân, trọng dân, học dân, dựa vào dân, phát huy sức dân; tạo sự đồng thuận xã hội và sự tự giác của Nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ ba là, nhận thức đúng vai trò, vị trí của thành phố, là nơi hội tụ và lan tỏa, vì cả nước, cùng cả nước; giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - văn hóa - xã hội với các tỉnh, thành trong cả nước ngày càng thiết thực, hiệu quả; đồng thời chủ động hội nhập quốc tế.

Thứ tư là, phát triển nhanh, bền vững; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Và thứ năm là, luôn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng để làm hạt nhân đoàn kết toàn xã hội, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu,

Thành phố Hồ Chí Minh luôn phát triển nhưng chưa được như nguyện vọng của Nhân dân. Trách nhiệm của Đảng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố là phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, để luôn xứng đáng là Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Thành phố Anh hùng.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh rất mong từ Hội thảo quan trọng này sẽ có nhiều đóng góp tâm huyết, thiết thực, làm giàu thêm bản lĩnh và tri thức, cũng như năng lực thực tiễn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và quản lý, điều hành của chính quyền thành phố; sự vững mạnh của cả hệ thống chính trị, gắn bó máu thịt với Nhân dân, toàn tâm toàn ý, tận tụy phục vụ Nhân dân, dựa vào Nhân dân xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Kính chúc các đồng chí, các vị đại biểu và các bạn mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc, đạt nhiều thành công trong công việc và trong cuộc sống. Kính chúc Hội thảo đạt yêu cầu đề ra.

Trân trọng cảm ơn./. 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1977, tr.5 - 6

(2) Chủ tịch Hồ Chí Minh: Di chúc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.37

(3) Viễn Phương: Văn bia Đền Bến Dược

(4) Chủ tịch Hồ Chí Minh: Di chúc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.31

(5) Lê Duẩn, tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ III, năm 1983

(6,7) Nghị quyết của Bộ Chính trị số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012

(8) Chủ tịch Hồ Chí Minh: Di chúc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.36

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận 1: Chú trọng xây dựng đạo đức công vụ

Theo Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu, các địa phương, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng đạo đức công vụ; sát dân, gần dân và kịp thời đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân là nhiệm vụ hàng đầu. 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nỗi lo người trẻ lệch chuẩn - Bài 3: Định hình bộ lọc cá nhân

Khi các thuật toán trên mạng xã hội vẫn dựa vào lượt thích, lượt xem để đưa nội dung “on top” trong hàng triệu nội dung mà các nền tảng này tiếp nhận mỗi ngày, việc đẩy lùi những thông tin tiêu cực phụ thuộc vào bộ lọc cá nhân mỗi người dùng.

Xây dựng Đảng

Kỷ luật Đảng phải nghiêm minh, kịp thời

Điểm lại một số thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thời gian qua, có thể nhận thấy không ít vụ việc có một điểm chung là các tổ chức Đảng và cá nhân bị xử lý kỷ luật có khuyết điểm kéo dài, không kịp thời khắc phục, sửa chữa, hoặc chậm được phát hiện, xử lý. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký hai quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao, và bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP