Phát động cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Ngày 26-4, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động cuộc thi báo chí với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.  
Quang cảnh buổi thông tin báo chí về cuộc thi
Quang cảnh buổi thông tin báo chí về cuộc thi

Giới thiệu về thể lệ cuộc thi, Đại tá Lê Ngọc Long, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân (QĐND), Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: Việc tổ chức cuộc thi nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng thời, tăng cường phát huy vai trò của Báo QĐND là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước trong công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nội dung cuộc thi tập trung vào các vấn đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam. Bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; bảo vệ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo QĐND, cuộc thi dự tính sẽ tổ chức chấm, trao giải định kỳ hằng năm. Đối tượng dự thi là các nhà báo chuyên nghiệp, thông tin viên, cộng tác viên, bạn đọc trong cả nước. Ban tổ chức cũng nhận tác phẩm về chủ đề cuộc thi đã đăng trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử trong cả nước được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tác phẩm dự thi thuộc thể loại chính luận. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể dự thi nhiều bài, mỗi bài không quá 2.500 từ.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 460 triệu đồng. Hạn cuối nhận bài dự thi là 30-3-2022. Thời gian tổng kết và trao giải vào dịp Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2022).

Tin cùng chuyên mục