Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Chiều 28-9, tại tỉnh Bắc Ninh, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Các đại biểu dự hội nghị mặt trận chiều 28-9
Các đại biểu dự hội nghị mặt trận chiều 28-9

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng. Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, vui tươi, phấn khởi lập thành tích chào mừng đại hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt từ tháng 10-2023 đến tháng 10-2024 với 5 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và năm 2024, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Thứ hai, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 và năm 2024 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai. Tập trung thực hiện 4 đề án gắn với 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029. Bao gồm: đề án bồi dưỡng cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp; chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; đánh giá sự hài lòng của người dân về cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân.

Thứ ba, thi đua phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thứ tư, thi đua thực hiện thành công đề án làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn vùng Tây Bắc nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024).

Thứ năm, thi đua mỗi tỉnh, mỗi huyện, mỗi xã có ít nhất 1 công trình, dự án, phần việc thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và thực hiện phương châm: lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân; dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; các tổ chức thành viên; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước hưởng ứng mạnh mẽ đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tinh thần đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm.

Trước đó, tại hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam diễn ra chiều cùng ngày, góp ý vào dự thảo kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Lê Truyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất giám sát việc thực hiện kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của Đảng và Nhà nước.

“Đây là việc rất khó nhưng nếu mặt trận triển khai giám sát thì sẽ rất có ích cho công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực", ông Lê Truyền nêu. Bước đầu, việc triển khai giám sát có thể làm ở một số địa phương và một số cơ quan ở Trung ương, qua giám sát sẽ công khai hóa kết quả để nhân dân tin vào việc thực hiện kê khai tài sản và thu nhập.

Tin cùng chuyên mục