Phạt hành chính 2 ban quản lý rừng

(SGGP).- UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Tiêm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý để rừng phòng hộ bị khai thác trái phép.

UBND tỉnh còn xử phạt bổ sung đối với BQL rừng phòng hộ Sông Tiêm là tịch thu sung công quỹ nhà nước 16 hộp gỗ xẻ từ nhóm 2 đến nhóm 6 với khối lượng gần 5m3. Cùng với BQL rừng phòng hộ Sông Tiêm, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý rừng.

D.Quang

Các tin, bài viết khác