Phát huy kết quả thí điểm bầu trực tiếp lãnh đạo cấp ủy

“Kết quả bước đầu đại hội ở các đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ (BTV), bí thư (BT), phó bí thư (PBT) cấp ủy đã đạt được yêu cầu trong quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, phát huy dân chủ trực tiếp và đề cao trách nhiệm của đại biểu, đảng viên dự đại hội”, đồng chí Võ Tiến Sĩ, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM khẳng định như trên khi trao đổi với PV Báo SGGP về việc tiếp tục triển khai thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu BT cấp ủy và đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu BTV, BT, PBT cấp ủy trên địa bàn TPHCM.

Đảng viên Đảng bộ cơ quan chính quyền quận 9 bỏ phiếu bầu trực tiếp BTV, BT, PBT cấp ủy.

Bí thư, phó bí thư trúng cử tỷ lệ khá cao

- Phóng viên: Được biết BTV Thành ủy đã chọn 105 đảng bộ cơ sở trực thuộc quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp BTV, BT, PBT cấp ủy. Đến nay, đã có 44/105 đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội, đồng chí đánh giá kết quả bước đầu như thế nào?

>> Đồng chí VÕ TIẾN SĨ: Kết quả bước đầu đến nay cho thấy, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở có sự chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát yêu cầu chỉ đạo, quy định của Trung ương, Thành ủy để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra cơ sở chuẩn bị nội dung, nhân sự đại hội. Hầu hết cấp ủy cơ sở đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tổ chức thực hiện các bước theo quy trình chuẩn bị đại hội. Các văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ, được tổ chức cho đảng viên, CBCC, đoàn thể, cán bộ lão thành cách mạng, đại diện nhân dân thảo luận, góp ý trước khi trình đại hội. Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận vào những vấn đề quan trọng của cơ sở; các ý kiến phát biểu, tham luận tại đại hội đã thể hiện trách nhiệm cao với tổ chức đảng, với dân, dân chủ trong Đảng được phát huy.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy cơ sở trước và trong đại hội được các cấp ủy đương nhiệm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm công khai, dân chủ. Hầu hết các cấp ủy cơ sở khi chuẩn bị nhân sự ban chấp hành, BTV đều bảo đảm số dư theo quy định; thực hiện theo quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý của các địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo; đảm bảo cơ cấu cấp ủy đổi mới không dưới 1/3 so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ cấp ủy viên nữ, trẻ đạt yêu cầu theo chỉ đạo của BTV Thành ủy. Kết quả bầu cử ban chấp hành, BTV, BT, PBT, đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên đạt yêu cầu; bầu một lần đủ số lượng, các chức danh BT, PBT trúng cử với tỷ lệ khá cao. Hầu hết các đồng chí trúng cử đều có trong danh sách quy hoạch đã được phê duyệt của cấp ủy cấp trên trực tiếp. Qua đó cho thấy sự lựa chọn của BTV quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên đối với các đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương nói trên là sát đúng với chất lượng lãnh đạo của đảng bộ và uy tín của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở ngày càng được khẳng định.

- Việc thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu BTV, BT, PBT cấp ủy có phải là khâu đột phá trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng không thưa đồng chí?

Chủ trương này là nhằm tiếp tục mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy dân chủ trực tiếp của đại biểu, đảng viên dự đại hội đảng bộ các cấp trong việc bầu cử. Việc thực hiện thí điểm chủ trương này cũng nhằm góp phần đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng. Mở rộng dân chủ trong Đảng thông qua việc bầu trực tiếp các chức danh lãnh đạo của cấp ủy tại đại hội, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên, phù hợp với chủ trương mở rộng và phát huy dân chủ trong xã hội.

Đảm bảo tuân thủ nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng

- Ngoài những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện đại hội cấp cơ sở ở quận, huyện, phường - xã vừa qua còn có những vấn đề gì đáng lưu ý không, thưa đồng chí?

Kết quả đạt được là rất tích cực nhưng còn một số vấn đề cần lưu ý. Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội ở một số nơi dài, nên thời gian còn lại không đủ để đại biểu nghiên cứu, thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ mình. Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy còn nặng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chưa phân tích sâu vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra; trong xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cấp ủy viên; chưa chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, kinh nghiệm thực tiễn để có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Có một số ít cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị danh sách bầu cử BTV không có số dư là không đúng với Quy chế bầu cử trong Đảng. Một vài cấp ủy chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ lưỡng, nắm tình hình nội bộ chưa tốt, chưa dự kiến hết tình huống phát sinh hoặc trong đại hội chưa quán triệt kỹ yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu nên một số cán bộ trẻ tuổi không trúng cử.

- Từ thực tiễn trên, Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy sẽ có những biện pháp gì nhằm nâng cao chất lượng của các đại hội còn lại, nhất là cấp TP sắp tới, thưa đồng chí?

Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy yêu cầu các cấp ủy chuẩn bị nhân sự đại hội phải đảm bảo yêu cầu Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 13-9-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự phải đánh giá kỹ tình hình nhân sự, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến nhân sự cụ thể dự kiến giới thiệu nguồn nhân sự cấp ủy. Trường hợp chuẩn bị không đạt yêu cầu thì giảm số lượng cấp ủy cần bầu theo Chỉ thị số 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy, số còn lại sẽ bổ sung sau đại hội nhằm bảo đảm đạt yêu cầu cơ cấu theo quy định. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy, BTV, BT, PBT nói chung phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý. Công tác chuẩn bị nhân sự của cấp ủy đương nhiệm và thực hiện bầu cử tại đại hội phải đảm bảo tuân thủ nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. 

- Xin cảm ơn đồng chí!

HỒNG HIỆP (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2022): Để xứng đáng hơn nữa với nhân dân

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2022): Để xứng đáng hơn nữa với nhân dân

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bằng nhiều phương thức khác nhau, trong đó có lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối; lãnh đạo để Nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối ấy thành chính sách, pháp luật của Nhà nước và bằng sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên. 92 năm qua, bằng đường lối đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên, Đảng đã quy tụ được sức mạnh của nhân dân, lãnh đạo nhân dân làm nên nhiều thắng lợi to lớn.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Đảng viên trẻ và khát khao cống hiến

Vào Đảng để cống hiến, để có thêm cơ hội rèn luyện, trưởng thành chính là tâm thế của rất nhiều đảng viên trẻ khi giơ cao nắm tay tuyên thệ. Dù ở vị trí công việc nào, với vai trò tiên phong, những người đảng viên trẻ luôn sẵn sàng nhận việc khó, sáng tạo, nỗ lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Với họ, Đảng chính là con đường sáng giúp họ thêm nghị lực phấn đấu không ngừng nghỉ. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Gắn phân cấp, phân quyền với cải cách hành chính

Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước là yêu cầu cấp bách hiện nay để các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính cấp dưới thực hiện thay công việc của cấp trên. Từ thực tế phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua càng cho thấy một số vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền trong những tình huống thảm họa, thiên tai, dịch bệnh…

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP