Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế

Ngày 29-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa VIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001-2010.

Bộ Chính trị chụp ảnh chung với Ban thường vụ thành ủy Hà Nội

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trình bày một số vấn đề chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố, nêu những nội dung chính trong các Dự thảo báo cáo của Thành ủy. Báo cáo đánh giá, những kết quả đạt được trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng vào thành tựu 20 năm đổi mới của thủ đô.

So với năm 1985, GDP năm 2005 của thành phố tăng 6,4 lần, thu ngân sách tăng trên 10 lần, kim ngạch xuất khẩu tăng 47,4 lần, GDP bình quân đầu người tăng 3,7 lần.

Phát biểu kết luận, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao quá trình chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc các nội dung phục vụ Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ thành phố. Dự thảo các văn kiện, đặc biệt là báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, mang tầm khái quát cao, có chất lượng, có tính phê bình và tự phê bình cao, đúng với tinh thần Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị.

Đề cập tới phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2006-2010, Tổng Bí thư lưu ý: Xuất phát từ vị thế, vai trò của thủ đô, trên cơ sở giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, đánh giá đúng thời cơ, thách thức, Đảng bộ thành phố cần có tinh thần tiến công mạnh hơn trong 5 năm tới, phấn đấu để Hà Nội thực sự là một trong những thành phố đi đầu trong đẩy mạnh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

Thành phố phấn đấu đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và có thể hoàn thành sự nghiệp này vào năm 2015; tạo lập đồng bộ các loại thị trường; xây dựng thủ đô thực sự là một trung tâm kinh tế trình độ cao, trung tâm tài chính, tiền tệ và dự báo của vùng và cả nước, góp phần ngày càng quan trọng vào tiến trình đổi mới chung, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Thành phố nên rà soát, tính toán kỹ các mục tiêu, nhất là về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển một cách mạnh mẽ hơn, xác định rõ hơn các giải pháp có tính đột phá.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Kết quả từ những chương trình đột phá

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng về thu hút đầu tư, thu ngân sách, phát triển nông thôn mới, giảm nghèo. Và bí quyết của những thành công đó chính là nhờ thực hiện tốt các chương trình đột phá về kinh tế - xã hội.  

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Nhà Bè tiến đến ứng dụng AI, ảnh viễn thám phục vụ người dân, quản lý tài nguyên

Bên cạnh triển khai thành công việc công khai các giấy phép xây dựng do UBND huyện cấp lên ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến" (thuộc chương trình “Xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025”) giúp giám sát trật tự xây dựng vào cuối năm 2019 được tốt hơn, hiện nay Nhà Bè tiến đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân tại các cơ quan hành chính, hành chính sự nghiệp và ứng dụng ảnh viễn thám để quản lý xây dựng, tài nguyên… 

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP