Phát triển quan hệ hải quan - doanh nghiệp

SGGP
Tổng cục Hải quan đang triển khai chuyên mục riêng về vấn đề phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp trên hệ thống Cổng thông tin điện tử hải quan. 
Đây là kênh để ngành hải quan lắng nghe và hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp. Qua đó, cơ quan hải quan sẽ phổ biến thông tin, hoạt động hợp tác cũng như các lợi ích của chương trình đến với cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin, phản biện, đóng góp về chính sách, văn bản quy phạm pháp luật. 

Theo đó, chuyên mục quan hệ đối tác sẽ gồm các nội dung chính như: chương trình, kế hoạch, hành động hợp tác của cơ quan hải quan; thông tin hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện pháp luật hải quan cho các đối tác; tham vấn hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan; khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp về hoạt động hải quan cùng một số thông tin khác như đầu mối, đề xuất về hoạt động hợp tác từ cộng đồng doanh nghiệp… Các nội dung chuyên mục sẽ được triển khai trong thời gian tới.

CHẾ HÂN

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Quy hoạch kiến trúc

Quy hoạch chung TPHCM: Phải xứng tầm đô thị đặc biệt

Quy hoạch chung TPHCM luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của lãnh đạo và người dân. Lần này, quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu phù hợp với định hướng phát triển toàn vùng TPHCM.