Phát triển văn hóa lành mạnh trên không gian mạng

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn, văn hóa có tính bao trùm, văn hóa có mặt ở tất cả các ngành, các lĩnh vực và có ở bất cứ nơi đâu. Do đó, nếu lan tỏa được tính hiện đại, văn minh của văn hóa thì xã hội sẽ phát triển bền vững.

Ngày 17-11, Cụm thi đua 1 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (gồm Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình và Thành ủy Thủ Đức) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người TPHCM trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đến dự.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua 1 đã chủ động các tham mưu cấp ủy các giải pháp tổ chức hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; đồng thời đề ra các giải pháp đổi mới để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực tuyên giáo; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong việc xây dựng, hình thành và phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM.

Cụm thi đua 1 cũng tập trung các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường năng lực dự báo, nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên không gian mạng...

Đến nay, các đơn vị trong Cụm thi đua 1 đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023 và các nội dung ký kết giao ước thi đua. Qua các hoạt động chung các đơn vị trong Cụm có dịp giao lưu, trao đổi, thảo luận và học hỏi kinh nghiệm, tạo phong trào thi đua sôi nổi góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của từng đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên tham luận tại buổi sinh hoạt

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên tham luận tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, đại diện các đơn vị trong cụm giới thiệu về mô hình nổi bật của đơn vị mình trong thực hiện các giải pháp phát huy giá trị, văn hóa con người thành phố. Đó là giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và phát triển văn hóa con người Việt Nam của Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1; giải pháp thực hiện hiệu quả việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh của Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 3. Hay giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động văn hóa và thiết chế văn hóa của Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Bình….

Thời gian tới, Cụm thi đua 1 tập trung nâng cao nhận thức các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò văn hóa, phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Đồng thời, tập trung phát triển toàn diện và đồng bộ về văn hóa, đời sống văn hóa, các thiết chế văn hóa; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong các tổ chức chính trị, kinh tế, giáo dục.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn biểu dương Ban Tuyên giáo các đơn vị thuộc Cụm thi đua 1 đã chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả, tạo được sự lan tỏa trên địa bàn.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo

Nhấn mạnh đến từng nhiệm vụ trọng tâm mà Cụm thi đua 1 đặt ra, đồng chí yêu cầu phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng để tiếp tục phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội nhằm giữ vững sự phát triển ổn định của thành phố.

Theo đồng chí, những năm qua, TPHCM đã xây dựng các quy chuẩn cơ bản như quy chuẩn xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị... Đây là nền tảng để mỗi đơn vị phát huy, lan tỏa và đẩy mạnh xây dựng TPHCM thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Lê Hồng Sơn cho rằng, văn hóa có tính bao trùm, văn hóa có mặt ở tất cả các ngành, các lĩnh vực và có ở bất cứ nơi đâu. Do đó, nếu lan tỏa được tính hiện đại, văn minh của văn hóa thì xã hội sẽ phát triển bền vững.

Đề cập đến xây dựng văn hóa trong đời sống thường nhật, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến văn hoá trên không gian mạng. Theo đồng chí, đây là môi trường rộng, có tác động rất nhanh và mạnh đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ, do đó đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương thuộc Cụm thi đua 1 tập trung hơn nữa cho phát triển văn hóa lành mạnh, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

Tin cùng chuyên mục