Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự họp thẩm tra Quy hoạch tổng thể quốc gia

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ: “Cơ quan trình và cơ quan thẩm tra lưu ý ý kiến các chuyên gia, ý kiến các đại biểu Quốc hội, ý kiến của cơ quan thẩm tra phải được rà soát kỹ lưỡng để tiếp thu hoặc giải trình đầy đủ theo nguyên tắc nếu không có phương án giải trình phù hợp thì phải được tiếp thu để hoàn chỉnh Quy hoạch và thể hiện vào Nghị quyết của Quốc hội”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo

Tổng kết phiên họp thẩm tra Quy hoạch tổng thể quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, đây là nội dung rất quan trọng dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV vào đầu tháng 1-2023.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: “Cơ quan trình và cơ quan thẩm tra lưu ý ý kiến các chuyên gia, ý kiến các đại biểu Quốc hội, ý kiến của cơ quan thẩm tra phải được rà soát kỹ lưỡng để tiếp thu hoặc giải trình đầy đủ theo nguyên tắc nếu không có phương án giải trình phù hợp thì phải được tiếp thu để hoàn chỉnh quy hoạch và thể hiện vào Nghị quyết của Quốc hội”.

Vẫn theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, việc thể hiện các nội dung trong Quy hoạch tổng thể quốc gia không nên tự bó cứng trong quá trình thực hiện nhưng phải cụ thể đủ để định hướng cho quy hoạch cấp dưới; cụ thể, chi tiết hơn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm và các Nghị quyết của Bộ Chính trị về các vùng kinh tế.

Các định hướng phát triển, các lĩnh vực ưu tiên, các ngành, lĩnh vực cần có tính dự báo cao, thể hiện quyết tâm và yêu cầu phát triển nhưng phải phù hợp với cân đối nguồn lực, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và khả năng phát triển để bảo đảm phát triển đất nước nhanh, bền vững nhưng khả thi.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải đặc biệt lưu ý rà soát kỹ các bản đồ, danh mục các dự án quan trọng quốc gia; nêu rõ giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch.

“Thời gian từ nay đến kỳ họp bất thường lần thứ 2 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 1-2023 là rất gấp. Do đó, đề nghị Chính phủ khẩn trương tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch, nên có báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia để trình Quốc hội cùng với hồ sơ quy hoạch”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quy hoạch nêu mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm giai đoạn 2021-2030, trong đó, vùng Đông Nam bộ tăng khoảng 8 - 8,5%/năm, vùng Đồng bằng sông Hồng khoảng 9%/năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

Giai đoạn 2031-2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5 - 7,5%/năm. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2050 đạt khoảng 27.000 - 32.000 USD. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2050 đạt 70 - 75%. Chỉ số phát triển con người ở mức cao, đời sống của người dân hạnh phúc; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Tin cùng chuyên mục