Phối hợp tuyên truyền về trọng tài thương mại 2018

SGGP
Thông tin từ Sở Tư pháp TPHCM, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên trách (báo chí truyền thông, các sở ngành…) triển khai tuyên truyền về trọng tài thương mại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018.

Người dân, doanh nghiệp tìm hiểu về các quy định pháp luật, trong đó có Luật Trọng tài thương mại tại Sở Tư pháp TPHCM

Người dân, doanh nghiệp tìm hiểu về các quy định pháp luật, trong đó có Luật Trọng tài thương mại tại Sở Tư pháp TPHCM

Mục đích nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, về vị trí, vai trò của trọng tài thương mại, lựa chọn phương thức trọng tài để giải quyết tranh chấp… Qua đó, giúp tăng cường nhu cầu sử dụng dịch vụ trọng tài trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại, thực hiện hiệu quả đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trọng tài thương mại đến năm 2020 tại TPHCM” trong năm 2018. 

Thêm nữa, đại diện Sở Tư pháp TPHCM cũng cho biết, trong quá trình phối hợp tuyên truyền về trọng tài thương mại, các trọng tài viên sẽ được tập huấn nhiều chuyên đề. Ví dụ như: chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, một số vấn đề về xem xét hủy phán quyết trọng tài theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, đầu tư nước ngoài và cơ chế giải quyết tranh chấp về đầu tư…

Việc phối hợp tuyên truyền góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, kiến thức pháp luật cho đội ngũ trọng tài viên trong quá trình hội nhập của Việt Nam.

GIA LINH

Các tin, bài viết khác