Phú Yên: 300ha san hô cần được bảo tồn

(SGGP-12G).- Theo kết quả điều tra của Viện Hải dương học vừa được công bố, vùng ven biển Phú Yên  có 4 khu vực có rạn san hô với diện tích hơn 300ha, tập trung ở vùng biển Sông Cầu và Tuy An.

Đây là nguồn tài nguyên góp phần duy trì nguồn lợi thủy sản ven bờ, phát triển du lịch sinh thái biển. Tuy  nhiên, hiện nay hệ sinh thái rạn san hô ở một số khu vực đang bị suy thoái do bị khai thác trái phép.

Để bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô, nhiều nhà khoa học đã đề xuất nhiều giải pháp như triển khai chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị đa dạng sinh học và tầm quan trọng của rạn san hô; tăng cường ngăn chặn các hành vi khai thác san hô có tính hủy diệt; lồng ghép việc quản lý rạn san hô vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phát triển các chương trình sinh kế gắn liền với khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản trong khu vực rạn san hô.

Minh Yên

Các tin, bài viết khác