Phú Yên: Kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng đường 7, giải phóng huyện Sơn Hòa

(SGGPO).- Ngày 24-3, tỉnh Phú Yên đã long trọng tổ chức mít-tinh kỷ niệm 35 năm chiến thắng đường 7, giải phóng hoàn toàn huyện Sơn Hòa, địa phương đầu tiên được giải phóng trong chiến dịch Hồ Chí Minh – mùa xuân năm 1975 của tỉnh Phú Yên.
 
Sau 35 năm xây dựng và phát triển, tuy là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của Phú Yên, nhưng Sơn Hòa ngày nay có 20.580 ha cây trồng hằng năm; sản lượng lương thực có hạt quy thóc đạt 15.600 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 52,5 tỉ đồng; 100% thôn, buôn có điện lưới với 99% dân số sử dụng điện; Mặt trận đoàn kết các dân tộc được giữ vững từ xưa đến nay… Tất cả đã thể hiện sự đúng đắn trong đường lối giải phóng dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng, Nhà nước.
 

Ly Kha