Phục chế khuôn viên và nhà sàn Bác Hồ tại Trà Vinh

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trồng cây lưu niệm tại khu di tích đền thờ Bác ở Long Đức -Trà Vinh.

Theo Bảo tàng tổng hợp tỉnh Trà Vinh, Bộ Văn hóa - Thông tin đã cho phép tỉnh thực hiện dự án “Phục chế xây dựng khuôn viên và nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại khu di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Bác Hồ ở xã Long Đức, thị xã Trà Vinh.

Dự án gồm có 4 hạng mục chính: nhà ở và làm việc của Bác Hồ, vườn cây cảnh, cầu và ao cá, sân đường nội bộ.

Tổng dự toán ban đầu của công trình hơn 4 tỷ đồng. Hiện dự án đang được khẩn trương hoàn tất hồ sơ thiết kế trình Bộ Văn hóa-Thông tin và UBND tỉnh phê duyệt để sớm thực hiện trong năm 2005.

T.M.T

Các tin, bài viết khác