Quan tâm hơn đến chất lượng cuộc sống của người lao động

Ngày 23-10, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt LĐLĐ các tỉnh thành, công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Nam, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu cho rằng, thu nhập của người lao động (NLĐ) hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống, chưa theo kịp giá cả thị trường. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Nhà nước đã thể chế hóa chính sách tiền lương bằng cách ban hành mức lương tối thiểu, còn các nội dung khác của chính sách tiền lương chỉ mang tính định hướng.

Đây là lý do khiến mức lương trung bình của NLĐ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn thấp. Hệ thống thang, bảng lương hiện chưa phù hợp với vị trí việc làm của NLĐ, còn mang tính bình quân, chưa tạo động lực để thu hút nhân tài. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho NLĐ chưa đáp ứng được nhu cầu và chi phí thực tế. Mặt khác, một bộ phận không nhỏ NLĐ hiện nay khó khăn về chỗ ở, chăm sóc sức khỏe, chăm lo gia đình. Trong khi đó, tín dụng đen, ma túy, mại dâm ngày càng tìm cách len lỏi, xâm hại đến NLĐ...

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải biểu dương các đại biểu đã mạnh dạn đề xuất, bổ sung, góp ý những ý kiến sát sườn, những vấn đề còn trăn trở nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng chí khẳng định, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp thu các ý kiến một cách nghiêm túc, tổng hợp và đề xuất bộ phận nghiên cứu văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cân nhắc, nghiên cứu. 

Tin cùng chuyên mục