Quảng Ngãi: Đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất

(SGGP).- Ngày 19-12, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định chi hơn 52 tỷ đồng nhằm đào tạo nghề kỹ thuật chất lượng cao cho người lao động trong tỉnh giai đoạn 2012 -  2015 và định hướng đến năm 2020. Từ nay đến năm 2015, tỉnh này dự kiến đào tạo nghề kỹ thuật cao cho hơn 3.610 lao động trong các lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại.

Riêng đối với Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã lập đề án đào tạo nghề cho người dân ở các vùng tái định cư ở các xã khu Đông huyện Bình Sơn với tổng số tiền 58 tỷ đồng. Cụ thể là đào tạo nghề cho 2.400 lao động, tập huấn, chuyển đổi ngành nghề cho 500 lao động thuộc các hộ tái định cư và bị thu hồi đất, tạo việc làm mới cho 2.250 lao động… Các chuyên gia kinh tế dự báo, đến 2015, Khu kinh tế Dung Quất có nhu cầu khoảng 20.000 lao động, trong đó lao động chuyên môn kỹ thuật là 14.250 người, lao động có trình độ sơ cấp nghề và phổ thông là 5.750 người.

H.Minh

  • Cà Mau: Hợp nhất các HTX nuôi nghêu

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Tươi vừa phê duyệt và triển khai đề án “Bảo vệ, phát triển và khai thác hợp lý nguồn lợi nghêu giống tự nhiên ven biển mũi Cà Mau”. Theo đó, tỉnh sẽ thành lập mới 1 HTX trên cơ sở hợp nhất 16 HTX nuôi nghêu hiện có; xây dựng các quy định, quy chế hoạt động, quản lý của HTX và tổ chức khai thác, ươm giống, nuôi nghêu thương phẩm... trên diện tích khoảng 3.000ha từ bãi biển thuộc kinh Năm Ô Rô đến Rạch Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau). Mục tiêu của đề án là ổn định an ninh trật tự khu vực ven biển, khai thác và kinh doanh nghêu giống phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững; tăng thu nhập, nâng cao nhận thức của cộng đồng về mô hình kinh tế tập thể; bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Trước đây, suốt một thời gian dài, bãi nghêu giống ở Đất Mũi được chính quyền giao cho 16 HTX và ban quản lý vùng nghêu trưng dụng, khai thác mặt nước để nuôi nghêu thương phẩm. Do còn yếu kém trong quản lý, ăn chia không đồng đều… nên nội bộ thành viên các HTX có sự bất đồng, xung đột liên tục.

X.Hạ

Các tin, bài viết khác