Quảng Ngãi: Kiến nghị thu hồi 13 dự án

(SGGP).– Bà Trương Thị Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa cho biết, trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Đức Phổ đã có 54 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 13.000 tỷ đồng; trong đó 14 dự án chưa triển khai; 3 dự án bị thu hồi. Tại KKT Dung Quất có 103 dự án được cấp giấy phép, với tổng vốn đăng ký trên 127.500 tỷ đồng. Đến nay đã có 59 dự án đã hoàn thành, 33 dự án đang triển khai và 11 dự án chưa triển khai. Ngoài ra đã có 49 dự án bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

Như vậy, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 65 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chậm triển khai hoặc không triển khai, gây lãng phí đất và bức xúc trong nhân dân. Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã yêu cầu UBND tỉnh thu hồi giấy phép 9 dự án; yêu cầu Ban quản lý KKT Dung Quất thu hồi 3 dự án, Ban quản lý KCN thu hồi 1 dự án.

H.Minh

Các tin, bài viết khác