Quảng Trị, Hậu Giang: Gần 100 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống

(SGGP 12G).- UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt đề án “Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số canh tác nông, lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy tỉnh Quảng Trị”. Dự án này do Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị làm chủ đầu tư được triển khai trong 4 năm (2009-2012) với tổng số vốn đầu tư gần 65 tỷ đồng.

Theo đó, 7.222 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 35 xã vùng núi sẽ được hỗ trợ giống, kỹ thuật canh tác, sản xuất nông-lâm bền vững, đảm bảo 100% hộ gia đình có đủ lương thực sinh sống. Trước mắt tỉnh Quảng Trị hỗ trợ gần 50.000 tấn gạo cho bà con trong thời gian trồng rừng.

° UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ nay đến năm 2010, tỉnh Hậu Giang chi 33,440 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho 2.287 hộ dân tộc nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Trong đó, 127 hộ được hỗ trợ đất ở (diện tích 200m2/hộ); 887 hộ được hỗ trợ đất sản xuất (diện tích 1.500m2/hộ)… 186 lao động được hỗ trợ học nghề, kinh phí 558 triệu đồng (3 triệu đồng/lao động); 142 lao động được hỗ trợ để chuyển đổi ngành nghề, kinh phí 1,420 tỷ đồng (10 triệu đồng/lao động).

P.LÊ - TH.TRIỀU

Các tin, bài viết khác