Quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong

Cục Hàng hải Việt Nam vừa trình Bộ GT-VT phê duyệt quy hoạch xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (Khánh Hòa). Theo đó, cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong sẽ giữ vai trò động lực phát triển vịnh Vân Phong thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành tầm cỡ quốc tế, bao gồm cảng trung chuyển quốc tế, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nuôi trồng hải sản...

L.T.

Các tin, bài viết khác