Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL - Thiếu đầu mối điều phối

(SGGP).- Theo Bộ Xây dựng, sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1581/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay việc triển khai quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đã đạt được một số kết quả đáng kể: 13 tỉnh, thành trong vùng đã và đang triển khai lập quy hoạch xây dựng cấp tỉnh. TP Cần Thơ đang hoàn thiện đồ án điều chỉnh chung quy hoạch TP. Quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị đến nay đạt khoảng 30%.

Các dự án, công trình đầu mối hạ tầng khung của vùng chưa được đầu tư đồng bộ, dẫn đến việc liên kết vùng chưa đạt hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra theo quy hoạch. Việc xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật khung triển khai chậm, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng. ĐBSCL cần có trung tâm đầu mối để điều phối nhằm đảm bảo tính khả thi của quy hoạch.

H.Luông

Các tin, bài viết khác