Rà soát việc chi trả hỗ trợ giáo viên cốt cán

Báo SGGP vừa nhận được phản ảnh của giáo viên các trường phổ thông về việc chưa nhận được tiền hỗ trợ giáo viên cốt cán tham gia tập huấn, hỗ trợ đồng nghiệp khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, việc tham gia tập huấn và hỗ trợ đồng nghiệp đã kéo dài từ năm 2021 đến nay nhưng giáo viên chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Về vấn đề trên, ông Tống Phước Lộc, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, có 2 nguồn chi trả kinh phí tham gia tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán. Cụ thể, đối với các mô đun 1, 2, 3, 4, 5, 9, nguồn kinh phí hỗ trợ giáo viên cốt cán từ Chương trình ETEP (chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông) theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Đối với các mô đun 6, 7, 8, nguồn kinh phí hỗ trợ giáo viên cốt cán được lấy từ ngân sách địa phương theo Công văn hướng dẫn số 942/BGDĐT-NGCBQLGD (ngày 16-3-2022) của Bộ GD-ĐT về bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Riêng về kinh phí cho giáo viên cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp, giáo viên được quy đổi thời gian tham gia tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn ra số tiết dạy phù hợp, không được quá số giờ làm thêm theo quy định pháp luật. Trong đó, thời gian tối thiểu để tính cho một giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán (hoặc cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán) hỗ trợ cho nhóm khoảng 50 giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đại trà (hoặc 50 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà) qua hệ thống học tập trực tuyến LMS và trực tiếp là 40 tiết quy đổi/1 mô đun.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, sẽ rà soát việc thực hiện các chế độ hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Tin cùng chuyên mục