Rường cột của cơ chế kiểm soát quyền lực

SGGP
Đảng ta đã chủ động và nỗ lực không ngừng đổi mới, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và thực thi nghiêm cách kỷ luật cán bộ. Quy định số 69- QĐ/TW ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị “Về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm” ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển tự nhiên và nóng bỏng.

Nhìn khái quát, Quy định số 69 là sự kế thừa, kết tinh và phát triển mang tính tổng thể, toàn diện ở một tầm mức mới nhằm giải quyết vấn đề vừa chiến lược vừa nóng bỏng trong hệ thống các quy định của Đảng trên phương diện này gồm: Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị khóa XII “Về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị khóa XII “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” và Quy định 41-QĐ/TW ngày 3-11-2021 của Bộ Chính trị  khóa XIII “Về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ”. 

Để bảo đảm những điều kiện cần và đủ thực thi Quy định số 69, trong số các quyết sách của Đảng ở các tầm mức khác nhau, nổi bật là 3 quy định mang tầm vóc các động lực chủ yếu và quan trọng: Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về những điều đảng viên không được làm” và Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”.

Nếu Quy định số 205-QĐ/TW là tuyên ngôn về những thách thức và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống sự tha hóa, thoái hóa quyền lực của cán bộ, thì Quy định số 69-QĐ/TW là cương lĩnh hành động mang tính rường cột về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là yêu cầu của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Đó cũng chính là sự đáp lại đòi hỏi phát triển của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ; đồng thời là nhân tố cơ bản trực tiếp góp phần xây dựng và phát triển vị thế, sức mạnh, uy tín và danh dự của Đảng - là người lãnh đạo, cầm quyền, vì công cuộc đổi mới, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự chú ý đặc biệt tới vấn đề kỷ luật và gìn giữ kỷ luật của Đảng. Người khẳng định: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên. Kỷ luật của Đảng là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. Và, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiên định: “Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình, không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, trái lại, rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật, kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.

Mục tiêu thi hành kỷ luật của Đảng ta là nhằm xây dựng và phát triển kỷ luật tự giác và nhân văn. Do đó, việc thực thi Quy định số 69, tiếp tục quán triệt phương châm bao trùm là phải từ ý chí và quyết tâm của toàn Đảng nhằm bảo đảm sự đoàn kết thống nhất, tập trung cao trong Đảng trên nền tảng phát huy dân chủ, phát huy tính tích cực và sáng tạo của toàn thể đảng viên và các tổ chức của Đảng. Theo đó, luôn bảo đảm thống nhất và gắn bó mang tính chỉnh thể, đồng bộ với những quy định của Đảng trên phương diện tổ chức bộ máy và cán bộ thật sự công minh, bình đẳng và trong sáng, với tinh thần Đảng cương nghiêm ngặt, Quốc pháp vô thân, vì sự vững mạnh, trong sạch của Đảng và của hệ thống chính trị. Cấp ủy các cấp và lãnh đạo các cấp hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ những người đứng đầu nhất định phải là những tấm gương tiên phong đoàn kết và thống nhất, dân chủ và kỷ cương nhằm vừa giữ nghiêm kỷ luật vừa giữ tròn trách nhiệm, vừa bảo vệ pháp luật vừa thấm đẫm nhân văn; đồng thời đề phòng và ngăn chặn kịp thời, hiệu quả những lối nghĩ cục bộ, lối hành xử thiển cận, tư túng, hẹp hòi làm vô hiệu hóa kỷ luật và làm phân tâm sự tự giác của đảng viên, làm băng hoại sự thiện lương của cán bộ.

TS NHỊ LÊ - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cải cách vi mô quan trọng hơn bao giờ hết

Cải cách vi mô quan trọng hơn bao giờ hết

Tổng cục Thống kê vừa công bố mức tăng GDP quý 3-2022 lên tới 13,67% so với cùng kỳ năm trước và GDP 9 tháng lên tới 8,83% với lưu ý rằng, mức tăng trưởng này phần lớn do xuất phát từ thấp điểm, sau khi thực hiện các biện pháp phong tỏa khiến kinh tế bị suy giảm vào năm ngoái. 

Giao thông - Đô thị

TPHCM: Hơn 300 dự án treo chưa được thu hồi

Đó là thông tin được Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng báo cáo tại buổi giám sát của Ban Đô thị - HĐND TPHCM về thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đã có nghị quyết của HĐND TPHCM vào sáng ngày 4-10.

Quy hoạch

Thống nhất trình Quốc hội thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia

Chủ trì Hội nghị Thẩm định Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thông báo: Tất cả 44 ủy viên, thành viên của Hội đồng Thẩm định đã thống nhất thông qua hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia để Chính phủ trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới. Các thành viên đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

Tin buồn