Sai phạm về quản lý, sử dụng đất tại Đà Nẵng gây thiệt hại hơn 3.400 tỷ đồng

Ngày 17-1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thanh tra một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất.

Về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Đà Nẵng, thông báo kết luận của TTCP nêu rõ, mặc dù quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001-2010 đã 3 lần được điều chỉnh nhưng kết quả thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch vẫn đạt rất thấp (đất phi nông nghiệp đạt gần 48% kế hoạch; đất ở đạt 31% kế hoạch). TTCP cũng nêu rõ việc đấu giá quyền sử dụng đất trong những năm qua UBND TP Đà Nẵng triển khai không tốt, từ khâu ban hành quy chế đấu giá đến tổ chức thực hiện không quân thủ quy định của Luật Đất đai.

Việc giao đất, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng có nhiều sai phạm. Quá trình xác định giá thu tiền sử dụng đất đối với một số dự án, Hội đồng thẩm định giá đất và UBND TP Đà Nẵng chưa căn cứ vào quy hoạch mục đích sử dụng đất, thiếu điều tra, khảo sát khu đất, chưa tính đầy đủ điều kiện hạ tầng, không tính hệ số sinh lời, tính không đủ diện tích, giảm giá và phê duyệt giá không tuân thủ quy định... nên đã xác định giá thu tiền sử dụng đất chưa sát với giá thị trường. Một số dự án xác định giá thấp hơn bảng giá đất TP Đà Nẵng ban hành hàng năm... gây thất thu cho ngân sách, tạo điều kiện cho một số nhà đầu tư chuyển nhượng thu lời bất chính với số tiền lớn. TTCP cũng cho biết, tổng hợp từ 22 dự án đã có vi phạm về số tiền phải thu khi chuyển quyền sử dụng đất là trên 2.100 tỷ đồng.

Về việc giảm tiền sử dụng đất, TTCP nêu rõ, việc UBND TP Đà Nẵng giảm 10% tiền sử dụng đất phải nộp cho các hộ được bố trí đất tái định cư, các tổ chức cá nhân được TP giao đất, nhận chuyển nhượng nhượng quyền sử dụng đất là không đúng đối tượng và trái quy định, gây thất thu ngân sách...

TTCP kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các tổ chức và cá nhân liên quan (thời kỳ 2003-2011) theo phân cấp quản lý cán bộ đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai liên quan đến việc xác định giá thu tiền sử dụng đất, giảm tiền sử dụng đất gây thất thu ngân sách trên 3.400 tỷ đồng; cũng như ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gia hạn nộp tiền sử dụng đất sai quy định, gây hậu quả khó khắc phục.

TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chấn chỉnh các khâu dẫn đến sai phạm mà TTCP đã chỉ ra; phải tổ chức việc chấm dứt việc giao đất theo hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thu hồi về ngân sách TP gần 1.500 tỷ đồng đối với các nhà đầu tư do tính thiếu diện tích thu tiền sử dụng đất, không tính đủ tiền chuyển mục đích sử dụng đất. Thu hồi về ngân sách TP số tiền trên 867 tỷ đồng là số tiền sử dụng đất đã giảm 10% cho các nhà đầu tư khi được ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật… giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái, hành vi chuyển nhượng đất trái luật thu lợi số tiền lớn, gây thất thu ngân sách, tập trung vào 6 đối tượng mà TTCP đã chỉ rõ, nếu cấu thành tội phạm thì xử lý theo luật hình sự.

Phan Thảo

Các tin, bài viết khác