SATRA đạt tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư 138,86% trong 6 tháng đầu năm 2023

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) đã đạt được mức cổ tức và lợi nhuận được chia thực nhận trong 6 tháng đầu năm 2023 là hơn 2.818 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư đạt 138,86%.
Ông Võ Hữu Hạnh - Chi Cục Trưởng Chi cục Tài Chính Doanh Nghiệp phát biểu tại hội nghị
Ông Võ Hữu Hạnh - Chi Cục Trưởng Chi cục Tài Chính Doanh Nghiệp phát biểu tại hội nghị

Mới đây, SATRA đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác Quản lý vốn và Đại diện vốn 6 tháng đầu năm 2023. Tham dự hội nghị có ông Võ Hữu Hạnh – Chi cục trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp; ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SATRA cùng các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn và 59 đại diện vốn của SATRA.

Theo Báo cáo sơ kết Công tác Quản lý vốn và Đại diện vốn 6 tháng đầu năm 2023 của SATRA, đến thời điểm 30-6-2023, danh mục đầu tư của Tổng Công ty gồm 40 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư theo giá trị sổ sách là 2.029 tỷ đồng, cổ tức và lợi nhuận được chia thực nhận trong 6 tháng đầu năm 2023 là hơn 2.818 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư đạt 138,86%. Trong 8 tháng đầu năm 2023, cổ tức và lợi nhuận được chia thực nhận là hơn 4.019 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch thu cổ tức 2023.

Hoạt động quản lý vốn và người đại diện vốn của SATRA đã triển khai hơn 17 năm qua với nhiều mặt làm được, như: Trong công tác nhân sự đã hoàn tất quy hoạch lực lượng đại diện vốn hàng năm; cử số người tương ứng tham gia vào công tác đại diện vốn và nắm giữ những vị trí chủ chốt trong hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát, ban giám đốc… nhằm tạo thuận lợi trong việc quản lý phần vốn góp, cũng như thực hiện vai trò của đại diện vốn; mở một số lớp nghiệp vụ đào tạo, nâng cao kiến thức cho các đại diện vốn; thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo theo nội dung quy định tại quy chế, đưa ra các giải pháp, đề xuất đối với những vướng mắc, khó khăn, đồng thời phát hiện những dấu hiệu tiềm ẩn để đưa ra những cảnh báo sớm giúp hạn chế rủi ro, trên cơ sở đó bảo vệ tối đa lợi ích cho SATRA.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Hữu Hạnh – Chi cục trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp đã trao đổi về công tác quản lý vốn và đại diện vốn. Đại diện vốn nhà nước và đại diện vốn của SATRA cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đồng thời chủ động tìm hiểu, cập nhật các văn bản, thông tư, nghị định hướng dẫn trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên SATRA Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đại diện vốn trong 6 tháng đầu năm 2023 khi đạt được những kết quả khả quan, SATRA đã bảo toàn và phát triển được nguồn vốn nhà nước giao.

Thời gian tới, công tác quản lý vốn ngày càng quan trọng hơn khi SATRA tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp lại các doanh nghiệp theo đề án cơ cấu lại SATRA giai đoạn 2022 – 2025 được phê duyệt. Vì thế, cần phải thực hiện song song các công việc như: tiếp tục rà soát lại danh sách quy hoạch đại diện vốn để bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như mục tiêu chiến lược của tổng công ty trong thời gian tới; xây dựng thế hệ lãnh đạo đơn vị kế thừa; hoàn chỉnh bộ tiêu chí đánh giá thực trạng năng lực của lực lượng đại diện vốn; xây dựng kế hoạch đào tạo, đặc biệt là đào tạo cho lực lượng đại diện vốn mới nhận nhiệm vụ; tăng cường công tác giám sát người đại diện vốn; làm cầu nối lắng nghe ý kiến phản hồi từ các đơn vị cũng như hỗ trợ người đại diện vốn thực thi đúng các quy định pháp luật khi thực hiện vai trò của người đại diện vốn.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Thành viên SATRA Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Thành viên SATRA Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bên cạnh đó, việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ vào công tác quản lý vốn và đại diện vốn là cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động, thông qua việc đầu tư, ứng dụng phần mềm quản lý, đánh giá báo cáo, số liệu, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của SATRA.

Cũng tại hội nghị, các đại diện vốn đã có các ý kiến tham luận, đóng góp, chia sẻ về thực trạng quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp và tình hình hoạt động tại các doanh nghiệp có vốn góp của SATRA.

Nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức trong công tác quản lý vốn và đại diện vốn tại SATRA, hội nghị còn triển khai tập huấn chuyên đề “Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Đặc điểm nhận diện và phương pháp phòng ngừa” do ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tư vấn – Đào tạo và ông Ngô Minh Tâm, Chủ nhiệm Tư vấn cao cấp phụ trách dịch vụ Quản lý rủi ro của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Thành viên Tổ chức kế toán, kiểm toán và tư vấn kinh doanh quốc tế Baker Tilly International trình bày.

Hội nghị được tập huấn chuyên đề “Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Đặc điểm nhận diện và phương pháp phòng ngừa”

Hội nghị được tập huấn chuyên đề “Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Đặc điểm nhận diện và phương pháp phòng ngừa”

Tin cùng chuyên mục