Sau bài “Giải phóng mặt bằng KCN Hòa Hội (Bình Định) làm khổ dân”- Hỗ trợ dân hơn 23 tỷ đồng

(SGGP).- Sau khi Báo SGGP đăng bài “Giải phóng mặt bằng KCN Hòa Hội (Bình Định) làm khổ dân”, ngày 23-7, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1579/QĐ-CTUBND tạm ứng kinh phí để chi trả tiền bồi thường thiệt hại tài sản và hỗ trợ các hộ dân theo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (đợt 2) KCN Hòa Hội.

Theo đó, tạm ứng kinh phí cho ngân sách huyện Phù Cát (Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng KCN Hòa Hội) từ nguồn vốn vay tồn ngân kho bạc nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế Nhơn Hội còn lại, số tiền 23,28 tỷ đồng để chi trả cho các hộ dân có liên quan.

Số tiền này sẽ do Sở Tài chính cấp cho ngân sách huyện Phù Cát và có trách nhiệm theo dõi, đề xuất UBND tỉnh hoàn trả nguồn kinh phí nêu trên. UBND huyện Phù Cát cho biết, sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để nhận tiền và chi trả cho người dân ngay đầu tháng 8-2010.

H.TRỌNG

Các tin, bài viết khác