Sinh viên và hội nhập

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII với chủ đề “Học tập - sáng tạo - hội nhập - phát triển” khai mạc tại Hà Nội ngày 15-2 là một hoạt động chính trị lớn của sinh viên cả nước. Một trong những chương trình lớn được triển khai trong nhiệm kỳ 2009 - 2013 của Hội Sinh viên Việt Nam là cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” với các tiêu chí: “Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt”. So với trước đây, cuộc vận động “Sinh viên 3 tốt” với “Học tập tốt, rèn luyện tốt, thể lực tốt” thì cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” đã đưa tầm của sinh viên lên một mức cao hơn. Có thể nói, chưa bao giờ, cụm từ “hội nhập” lại được nhắc nhiều đến như thế tại một đại hội dành cho sinh viên.

Nghiên cứu khoa học, trau dồi ngoại ngữ, tin học chính là hai thước đo quan trọng trong tiến trình hội nhập của sinh viên. Hiện nay, không thiếu những sinh viên “hội nhập”, đó chính là những bạn trẻ - chủ nhân của những công trình nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn cao, những sinh viên chuyên “săn” học bổng của các đại học danh tiếng trên thế giới hay những sinh viên mới tốt nghiệp đã được các tập đoàn, công ty lớn trải thảm đỏ đón về…

Tuy nhiên, để thực sự “hội nhập”, sinh viên sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn. Sự cạnh tranh về thị trường lao động công nghệ, kỹ thuật, yêu cầu về nguồn lao động ngày càng cao trong khi đó sinh viên  Việt Nam còn yếu về năng lực thực hành, thiếu kỹ năng lao động, hạn chế về tác phong công nghiệp. Các cấp, các ngành và toàn xã hội mong muốn sinh viên chăm học, tích cực nghiên cứu khoa học nhưng sinh viên thiếu chỗ học, chỗ ở, giáo trình, tài liệu nghiên cứu và nơi thực tập.

Bên cạnh nhóm sinh viên có điều kiện học hành phát triển theo yêu cầu, còn có một bộ phận không nhỏ sinh viên phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống như điều kiện ăn, ở, đi lại, học hành, vui chơi giải trí... sẽ tạo ra sự khác biệt lớn giữa các nhóm sinh viên. Ngoài ra, người bạn đồng hành cùng sinh viên là Hội Sinh viên các cấp tại nhiều nơi lại có vai trò quá mờ nhạt trong việc tổ chức các hoạt động gắn kết sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao tri thức và bản lĩnh.

Thực tế ở TPHCM cho thấy, không thiếu những “vật cản” như thế nhất là khi ở nhiều nơi, sức thu hút, lan tỏa của phong trào sinh viên chưa mạnh, tính hấp dẫn của một số hoạt động phong trào còn yếu. Nhiều Hội Sinh viên ở các trường đại học- cao đẳng tại TPHCM chỉ tập trung chỉ đạo, tổ chức hoạt động cho một vài đội hình nòng cốt mà chưa coi trọng việc triển khai tổ chức trên diện rộng nhằm giáo dục, rèn luyện và phát huy năng lực của sinh viên.

Thanh niên là rường cột của nước nhà và luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng và Nhà nước. Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa X của Đảng đã ban hành Nghị quyết về “tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và “xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng tới lực lượng thanh niên nói chung, lực lượng sinh viên nói riêng.

Sinh viên chính là đội ngũ kế thừa và là lực lượng bổ sung quan trọng cho đội ngũ trí thức và là nguồn lao động chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Chính vì thế, chưa bao giờ sinh viên Việt Nam lại quan tâm đến vấn đề hội nhập kinh tế tri thức thế giới như thế. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII chính là dịp để tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhằm đưa sinh viên tiến đến quá trình hội nhập nhanh hơn…

Thạch Thảo

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sứ mệnh phản ánh sự thật

Ngay từ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát, báo chí đã chuyển tải ngay thông điệp của Thủ tướng Chính phủ: “Chống dịch như chống giặc” tới đông đảo quần chúng nhân dân. Thông điệp này vừa mang tính hiệu triệu, vừa xác định nguyên tắc và tinh thần, thái độ đối với cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn